• Predpestovanie zeleniny - vysadené semená (tekvice, kvaka a iné) v parenisku. Následne budú priesady v máji vysadené na pripravené polia.


Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 370,93 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

  • Príprava hriadok a jám na pestovanie zeleniny. Jamy naplnené kompostom a hnojom sú určené na pestovanie tekvíc a cukiet.


  • Na prípravu polí je potrebná aj poriadna chlapská ruka.


  • Darovanie semiačok zeleniny rodinám, ktoré prejavili záujem o pestovanie.


  • Výroba vyvýšených záhonov, v ktorých si budú niektoré rodiny pestovať zeleninu. Tieto záhony sú vhodné najmä na miesta, kde je zlá pôda.


  • Napĺňanie vyvýšených záhonov zeminou a sadenie zeleniny.


  • Prvá zelenina už rastie aj napriek chladnému aprílovému počasiu a občasným mrazom na Orave.


  • A na práce na poliach, návštevy rodín za účelom poradenstva pri pestovaní, propagáciu takejto pomoci rodinám v núdzi a rozvoz zeleniny ku odberateľom máme k dispozícii aj auto.


Ďakujeme Vám za Vašu pravidelnú podporu!