Počas celého mesiaca apríl sme pokračovali v prípravách na pestovanie zeleniny. Upravovali sme polia, na ktorých sme robili hriadky, prípadne jamy. Niektorým rodinám, ktoré nemajú vhodné políčka, sme pomohli výrobou vyvýšených záhonov. Podarilo sa tiež vysadiť niektoré skoré druhy zeleniny, ako je hrach, šalát, fazuľa, reďkovka. Pozrite si nasledujúcu fotoreportáž.

  • Predpestovanie zeleniny - vysadené semená (tekvice, kvaka a iné) v parenisku. Následne budú priesady v máji vysadené na pripravené polia.


Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 186,63 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

  • Príprava hriadok a jám na pestovanie zeleniny. Jamy naplnené kompostom a hnojom sú určené na pestovanie tekvíc a cukiet.


  • Na prípravu polí je potrebná aj poriadna chlapská ruka.


  • Darovanie semiačok zeleniny rodinám, ktoré prejavili záujem o pestovanie.


  • Výroba vyvýšených záhonov, v ktorých si budú niektoré rodiny pestovať zeleninu. Tieto záhony sú vhodné najmä na miesta, kde je zlá pôda.


  • Napĺňanie vyvýšených záhonov zeminou a sadenie zeleniny.


  • Prvá zelenina už rastie aj napriek chladnému aprílovému počasiu a občasným mrazom na Orave.


  • A na práce na poliach, návštevy rodín za účelom poradenstva pri pestovaní, propagáciu takejto pomoci rodinám v núdzi a rozvoz zeleniny ku odberateľom máme k dispozícii aj auto.


Ďakujeme Vám za Vašu pravidelnú podporu!