Ďakujeme za všetky vaše dary a posielame pár príbehov, ktoré aj vďaka vám mali štastný koniec.

Milí darcovia,

spísali sme pre Vás pár príbehov, aby ste spolu s nami mohli zažívať to, čo riešime v rámci Ligy za ľudské práva. Ďakujeme za každý Váš príspevok - lebo mnohé príbehy síce trvajú niekoľko rokov, ale môžu mať šťastný koniec. Aj práve vďaka Vašej podpore a pomoci.

Dajme šancu utečencom
Chýba ešte 5 304,19 €

Dajme šancu utečencom

Liga za ľudské práva

Pomáhame utečencom, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl, ako aj tým, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Snažia sa tu žiť, naučiť sa slovenský jazyk, nájsť si prácu, začleniť sa do našej spoločnosti... začiatky sú ťažké a my našim klientom pomáha ich prekonať a viesť plnohodnotný život.

V roku 2005 požiadal pán Fredrick z Kamerunu na Slovensku o azyl. Migračný úrad mu medzinárodnú ochranu neudelil. Nevzdal sa. Obrátil sa na súdy, vrátane Najvyššieho súdu, a tie mu viackrát vyšli v ústrety. Zrušili rozhodnutia Migračného úradu. Po štyroch rokoch čakania sa dočkal vytúženého rozhodnutia o UDELENÍ AZYLU. Jeho boj však pokračoval ďalej. Doma totiž zanechal tehotnú manželku a prvorodenú dcéru. Nastal proces zlučovania rodiny. Dva roky pracoval. Šetril peniaze na cestu manželky z Kamerunu do Nigérie na slovenské veľvyslanectvo, kde žiadala o národné víza, na letenky, na život celej rodiny na Slovensku. Konečne, na jeseň roku 2014, sa aj vďaka pomoci Ligy za ľudské práva, mohol po nekonečnom čakaní objať so svojou manželkou a oboma dcérami, pričom s druhorodenou vôbec prvýkrát v živote.

Manželke a obom deťom udelil Migračný úrad azyl za účelom zlúčenia rodiny a všetci momentálne žijú spoločne v Bratislave. Staršie dcéry pána Fredricka začali navštevovať slovenskú základnú školu a rodina dokonca očakáva aj príchod ďalšieho bábätka.

Rodina v súčasnosti potrebuje viacero vecí v súvislosti s narodením nového člena, ako aj z dôvodu návštevy detí základnej školy. Z peňažných príspevkov vyzbieraných v rámci projektu Dajme šancu utečencom sme rodine mohli prispieť na nákup potrieb pre očakávané bábäko, a tiež školských potrieb pre školopovinné deti. Všetkým našim darcom ďakujeme!

V rámci projektu Dajme šancu utečencom sme pomohli aj ďalšej utečeneckej rodine z Afganistanu. Ide o rodinu s troma deťmi, na Slovensku majú udelený azyl a budúci rok budú žiadať o štátne občianstvo. Deti chodia do školy, najstaršia dcéra chce byť lekárka, je veľmi šikovná a v škole má len tie najlepšie známky. Rodinu postihlo nešťastie v podobe závažnej onkologickej choroby manžela, pričom jeho dlhodobá práceneschopnosť spôsobila, že jedinou živiteľkou rodiny je matka, ktorá sa však zároveň musí starať o domácnosť a o deti. Uživiť celú rodinu by bolo náročné pre každú ženu. O to ťažšie je to pre cudzinku, ktorá nemá na Slovensku žiadnych príbuzných či známych, od ktorých očakávať pomoc. Jazyková bariéra je tiež problém. Ukázalo sa však, že v slovenskej spoločnosti pri hľadaní zamestnania najväčší problém predstavuje šatka zakrývajúca vlasy a moslimské vierovyznanie. Finančná situácia rodiny je zlá a prácu na pracovný pomer sa živiteľke rodiny zatiaľ nepodarilo nájsť. Len na dohodu pracuje ako upratovačka, z toho sa však vyžiť nedá. Preto sme s pomocou Nadácie Pontis vyzbierali rôzne potreby pre túto rodinu, predovšetkým pre deti, za čo ďakujeme najmä zamestnancom Nadácie Pontis.

Simon je mladý utečenec z Etiópie, je veľmi šikovný a talentovaný, veľa číta, krásne maľuje, pomáha v útulku pre zvieratá, plynule hovorí anglicky, chodí na intenzívny kurz slovenčiny v Štátnej jazykovej škole, kde práve absolvoval kurz v úrovni A2 na výbornú, od septembra ide na kurz B1 (čo už je úroveň pokročilý).
Býva v ubytovni pre bezdomovcov už cca 2 roky, je to prvé miesto v jeho živote, kde sa cíti byť v bezpečí a pod ochranou. V ubytovni pomáha s bežnými údržbárskými prácami, s nákupmi, varením, a pod. Simon má udelený len tolerovaný pobyt (z dôvodu, že jeho vycestovanie nie je možné), ale to jeho situáciu nerieši, nemôže legálne pracovať, ani nemá zdravotné poistenie. Momentálne je v konaní o udelenie trvalého pobytu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, rozhodnutie ešte nemáme, ale držíme mu palce, aby tento pobyt získal a mohol začať viesť normálny život, napríklad tým, že sa zamestná a začne študovať.

Z finančných príspevok od darcov na Dobrej krajine sme Simonovi umožnili pokračovať v štúdiu slovenského jazyka a zaplatili sme mu elekričenku, aby mohol cestovať na kurzy slovenčiny a tiež do útulku pre zvieratá, kde si ho veľmi obľúbili a jeho pomoc si vysoko cenia.

Pomáhajte spolu s nami ďalej. Ďakujeme