Zima sa pomaly končí. Je to náročné obdobie pre ľudí bez domova, najmä mrazivé noci na ulici. Aj vďaka Vám sme dokázali efektívne pomáhať ľuďom bez domova.

Zateplenie starej časti nocľahárne

Koncom roka 2016 sme Vám poprosili o pomoc so zateplením starej časti nocľahárne. Za dva mesiace sme mali dostatočnú časť financií. Mesiac január a február 2017 boli veľmi chladné, v nocľahárni sme mali zvýšený počet klientov. Ušetrené peniaze za vykurovanie využijeme na priamejšiu pomoc pre ľudí pre domova. Viac o tom, ako vyzerajú prerobené priestory, sa môžete dočítať tu.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.


Pracovné skupiny majú úspech

Rok 2016 sa niesol v znamení vytvorenia pracovných skupín, ktoré sú nesmierne dôležitým prvkom pri procese integrácie ľudí bez domova späť do života. Staré mesto, Karlova Ves, Dúbravka. Tam ste mohli stretnúť našich klientov pri zveľaďovaní okolia. Nadobudli pracovné návyky, naučili sa spolupracovať. Jeden z klientov dokonca opustil Depaul. Tešíme sa z jeho krokov. Robov príbeh si môžete prečítať tu.

"Lujza" stále dodáva síl ísť ďalej

Útulok sv. Lujzy je miestom pre chorých ľudí bez domova. Tí, ktorí nemajú kam ísť po prepustení z nemocnice, tu nájdu pokoj na doliečenie. Minulý rok sa nám podarilo umiestniť 30 ľudí do ďalšieho bývania (predovšetkým na ubytovne a do domovov sociálnych služieb, domovov dôchodcov, kde majú zabezpečené trvalé bývanie, z toho 95% si zatiaľ udržalo bývanie). A to, že šťastné konce existujú, svedčí aj Pavlov príbeh.


Viete o nejakej práčke?

V našej ošetrovni v centre mesta sa môžu ľudia bez domova osprchovať, dať čaj, alebo polievku, zobrať si čisté veci na oblečenie, porozprávať so sociálnymi pracovníkmi. Všetko ide, ako má, až na to, že sa nám pokazila práčka, v ktorej perieme uteráky pre klientov. Ak by ste o nejakej vedeli, dajte nám, prosím. vedieť. Celé znenie výzvy nájdete tu.


ĎAKUJEME VÁM ZA POMOC A PODPORU!