Putovné načúvatka je dielom manželov Klaudie a Lukáša Olahovcov. Čo ich viedlo k vytvoreniu tohto filmu? Sami sú rodičmi nepočujúceho dieťaťa. Unikátny film z prostredia nepočujúcich ľudí na Slovensku ponúka príbehy 5 rodín, ktorých deti majú poruchu sluchu.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Roma Media - Romed si vás dovoľujú pozvať na premiéru filmu Putovné načúvatka v Bratislave.

Unikátny film z prostredia nepočujúcich ľudí na Slovensku ponúka príbehy 5 rodín, ktorých deti majú poruchu sluchu. Rodiny rozprávajú svoj vlastný príbeh. Hovoria o tom, ako sa o diagnóze dozvedeli, ako postupovali, ako zvládali ťažké obdobia, a čo všetko museli robiť. Návody na riešenie ponúkajú vo filme aj odborníci, ktorí v tejto problematike pracujú. Film je príbehom o tom, čo všetko rodičia chorých detí musia zvládnuť, ale zároveň poukazuje na to, že ak človek nájde vnútornú silu, podporu okolia a pozitívny príklad, dokáže oveľa viac ako si myslí.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 7 027,86 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Film je návodom na prežitie pre rodiny, ktorým sa narodí nepočujúce dieťa, vyšiel z produkcie organizácie Roma media – Romed, ktorej tím sa viac ako 14 rokov špecializuje na zobrazovanie Rómov v médiách a práve film Putovné načúvatka bol témou nie len rómskou, ale celospoločenskou.

Premiéra sa konala 15.5.2017 o 18:00 v priestoroch kina Cinemax - Bory Mall v Bratislave. Kapacita sály bola 134 miest a stretli sa tam rodičia, odborníci a priatelia detí s poruchou sluchu.

Vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis si film môžete bezplatne pozrieť aj vy. Ešte raz Ďakujeme manželom Olahovcom za jeho spracovanie.