Na Slovensku nám vyrastajú skupiny mladých ľudí, ktorí sa kvôli svojej inakosti – inej etnicite, rase alebo kvôli slabým socioekonomickým podmienkam – čoraz častejšie ocitajú v priepasti zvanej sociálne vylúčenie. Čo s tým môžeme urobiť?

S Edumou navštevujeme mnohé školy v rôznych regiónoch Slovenska, kde sme pre žiakov a študentov viedli desiatky zážitkových workshopov a vzdelávaní cez príbehy ľudí s prekážkami zamerané na scitlivovanie a rozvoj kritického myslenia. Prečo to robíme? V našej krajine narastá počet mladých ľudí s prekážkami, ktorí sa budú čoraz viac ocitať na okraji spoločnosti, ak nezačneme hľadať spoločné riešenia, ako využiť ich potenciál a začleniť ich do spoločnosti. Hoci sa naša spoločnosť posúva dopredu, ešte stále dostatočne nie sme otvorení inakosti. Mať strachy a predsudky je prirodzené, sú súčasťou každého z nás, ale čo vtedy, ak kvôli nim začneme vytláčať isté skupiny ľudí na okraj?

Potrebujeme viac škôl, ktoré scitlivujú

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku
Chýba ešte 1 911,21 €

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku

Od emócií k poznaniu - EDUMA

Na Slovensku narastá počet mladých ľudí, ktorí sa strácajú v spleti rýchlo sa šíriacich informácií. Vplyvom sociálnych sietí, niektorých mediálnych obrazov i výrokov politikov často preberajú názory, ktoré sú mnohokrát extrémne zamerané voči ľuďom s odlišnou rasou, etnicitou, s ekonomickými a sociálnymi problémami. Ukazuje sa, že len teória na školách a dobré výsledky v testovaniach nestačia. V Edume učíme cez príbehy a našou snahou je sa dostať do všetkých kútov Slovenska.

Na školách ukazujeme učiteľom a žiakom, ako sa dá pristupovať k istým témam. Učiteľov predovšekým učíme, ako môžu zistiť, čo ich žiakov trápi a ako s nimi diskutovať tak, aby neodcudzovali ich názory, ale aby mohli rozvíjať ich empatiu, vnímavosť a schopnosť formovať vlastné názory a postoje voči ľuďom s prekážkami v spoločnosti. Jedným z nástrojov, ktorý pritom využívame je práve náš vzdelávací portál Online živá knižnica, ktorý je plný ľudských a autentických príbehov na rôzne témy. Siaha po ňom čoraz viac škôl a príbehy Živých kníh učitelia reálne využívajú aj na svojich hodinách. Je totiž dokázané, že ak je príbeh silný, zaujímavý a pravdivo podaný, dokáže nás aktivizovať. Ponúkame tak možnosť, aby bolo vzdelávanie na školách viac zážitkom. Nielen pre deti, ale aj pre učiteľov.

Ak začneme naše deti zaujímavým spôsobom vzdelávať, spätná väzba od detí bude neskutočne silná. Učiteľom začnú ďakovať za hodinu, tešia sa na ďalšiu, pýtajú sa, čo budú preberať a budú o nej hovoriť aj doma svojim rodičom. Na druhej strane sa pri práci s Online živou knižnicou na školách ukazuje, že hoci máme veľa predsudkov a stereotypov, mnohé deti dokážu byť úprimné, otvorené a pozitívne naladené a aj vďaka príbehom Živých kníh lepšie reflektovať, nakoľko sú ich strachy opodstatnené. Súcitu sa na školách neučíme, aj preto sme často prekvapení hĺbkou ich vnímania a hľadaním riešení, ktoré spoločne na hodine hľadajú pre ľudí a rovesníkov s danými prekážkami.

Aká je to Vnímavá škola?

Hoci veľa na školách diskutujeme a workshopujeme, zistili sme, že to nie je dosť. Aj preto sme sa rozhodli zapojiť samotné školy, ich vedenie a učiteľov, aby sme o inklúzii nielen hovorili, ale ju aj každodenne žili. Spustili sme program Vnímavá škola, ktorý je určený pre každú školu, ktorá chce byť otvorená k žiakom, študentom a ľuďom prekonávajúcim prekážky v našej spoločnosti. Byť školou, ktorá má vnímavých spolužiakov, učiteľov a vychovávateľov. Vnímavá škola je pre nás inštitúciou, ktorá buduje prostredie vnímavé k rôznorodým potrebám ľudí v našej spoločnosti a vytvára prostredie, ktoré formuje postoje, rozvíja kritické myslenie a podporuje spoločenskú zodpovednosť učiteľov, žiakov, študentov a ich rodičov.

Predstavujeme vám desať odvážnych škôl, ktoré sa prihlásili a napokon aj zapojili do nášho programu. Sú to školy, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska a ktoré sa rozhodli otvorene deklarovať, že v nich nie je priestor pre extrémizmus, chcú vytvárať inkluzívne prostredie pre svojich žiakov a sú citlivé a vnímavé voči zraniteľným skupinám ľudí v našej spoločnosti.

Čo teraz školy čaká?

Učitelia zapojených škôl sa zúčastnia zážitkového vzdelávania na našej 4-vé akadémii rozvoja kritického myslenia v téme inkluzívneho prístupu pod vedením profesionálnych mentorov. Naučia sa, ako inak pristupovať k svojim žiakom na bežných vyučovacích hodinách, v rámci ktorých budú môcť intenzívne využívať aj písané príbehy z našich e-bookov a video príbehy spolu s metodikami na vzdelávacom portáli www.onlinezivakniznica.sk. Vyškolení učitelia budú v rámci svojej stratégie scitlivovania žiakov a študentov k zraniteľným skupinám motivovať a inšpirovať svojich žiakov k triednym projektom cez rôzne storytellingové aktivity a uskutočnia svoje Vnímavé projekty.

Každý týždeň vám predstavíme jednu školu a necháme sa prekvapiť, ktorá škola sa v decembri stane Vnímavou školou za rok 2018.

Do programu Vnímavá škola sa zapojili tieto školy

Súkromná Základná škola s materskou školou DSA Lučenec
Základná škola s materskou školou Vištuk
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou
Súkromná škola Biela voda 2 Kežmarok
Základná škola s materskou školou Komenského 3 Smolenice
Základná škola Juraja Fándlyho Sereď
Základná škola Nováky
Základná škola Železničná 14 Bratislava
Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves
Základná škola na Dolinách 27 Trenčín

Čítajte nás, lebo už o týždeň vám bližšie predstavíme prvú zapojenú školu.

Ak sa vám páči, čo robíme, podporte náš projekt a my aj vďaka vám budeme prinášať viac vnímavosti do vzdelávania na Slovensku.