Pr​ázdniny sa pomaly končia, deti pôjdu do školy a po škole budú mať voľný čas. Aby ho vyplnili zmysluplne, netúlali sa bezcieľne po uliciach, či dokonca získali niečo nové do života, im v Ulite prinášame rôzne aktivity. Tento rok chystáme aj niečo nové. Preto potrebujeme spojiť sily a chceme vás poprosiť o vašu pomoc. Zapojte sa dnes do 24-hodinovky Nadácie Pontis, pošlite nám finančný dar tu, na Dobrej Krajine, a ak vyzbierame najviac spomedzi všetkých neziskoviek, Pontis nám venuje ďalších 500 euro! V článku si môžete prečítať, prečo to má zmysel...

Počas uplynulého roka u nás prebiehali pravidelné aktivity z troch rôznych oblastí. Jednou z nich je terénna sociálna práca, ktorá prebieha priamo na sídlisku a počas nej naši pracovníci prostredníctvom atraktívnych voľnočasových aktivít udržiavajú kontakt s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí trávia čas na sídlisku Kopčany. Zároveň v rámci tejto služby vytvárajú priestor na konzultácie o témach, ktoré sú pre mladých ľudí aktuálne dôležité.

Vyjdime z Ulity
Chýba ešte 1 677 €

Vyjdime z Ulity

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Žije tu kopec detí a mladých ľudí, ktorí často nemajú kde zmysluplne tráviť voľný čas. Preto je tu už 15 rokov Komunitné centrum Kopčany, ktoré im poskytuje širokú ponuku aktivít a tiež podporu v náročných životných situáciách.

Tiež sa venujeme vzdelávacím aktivitám, konkrétne Predškolskej príprave pre deti pred nástupom do školy, s odkladom školskej dochádzky či tie, ktoré z rôznych dôvodov prvý ročník opakujú. Patrí sem aj Doučko, na ktorom prebieha vypracovanie domácich úloh, precvičovanie a opakovanie preberaného učiva, ale i sanha o osvojenie si stratégií a zlepšenie postupov učenia. Na Angličtine sa snažíme podporiť pozitívny vzťah detí k učeniu cudzieho jazyka a zvýšiť ich sebadôveru v jazykovej oblasti.

Treťou kategóriou sú klubové aktivity, ktoré sú rozdelené podľa veku. Utorkové popoludnie trávime s deťmi vo veku 10-13 rokov, štvrtkové s teenagermi od 13 do 20 rokov. Počas klubov sa deti môžu hrať, venovať sa práci na internete, často krát im však ponúkame na výber rôzne kreatívne činnosti, či aktivity, pri ktorých môžu rozvíjať rôzne schopnosti a vedomosti, ale niekedy aj len tak sedíme a rozprávame sa o témach, ktoré deti majú záujem preberať.

V posledných mesiacoch sme však zachytili veľký záujem zo strany menších detí o to, aby mali aj oni svoj vlastný klub. Keďže sme tu pre deti a snažíme sa reagovať na ich potreby a vyvíjať naše aktivity podľa toho, ako sa vyvíja osadenstvo nášho sídliska, tak sme si povedali, prečo nie? Od septembra teda začíname Klubkáč, ktorý bude určený pre školákov do 10 rokov. Štruktúrou bude podobný klubom pre staršie deti, obsahovo ho ale samozrejme prispôsobíme danému veku. Od októbra prinášame zase Dielničky, ktoré budú štrukturovanejšie a budeme sa na nich učiť najrôznejším výtvarným technikám.

Na to všetko sa nám vždy zídu ďalšie zdroje, z ktorých zaplatíme naše šikovné kolegyne, ktoré budú s deťmi vymýšľať program. Tiež z nich nakúpime materiály, aby deti mohli byť kreatívne bez obmedzení a rozvíjať si najrôznejšie schopnosti. Preto sa zapájame aj my do 24-hodinovky a budeme veľmi radi, ak sa zapojíte aj vy a podporíte nás. Naši najmladší školáci vám budú vďační :)