Vďaka vašej podpore vyhŕňame rukávy a ideme na to - meniť získané priestory na útulné miesto, v ktorom budú prebiehať výcviky psích pomocníkov.

Pred časom sme sa ešte výcviku asistenčných psov venovali iba okrajovo, no nakoľko sa množili prosby zo strany ľudí, či rodín so znevýhodneným členom, začali sme aj s tréningom psíkov pre nich. Na rozdiel od výcviku vodiaceho psa, ktorý prebieha predovšetkým vonku, v uliciach mesta, výcvik asistenčného psíka sa vykonáva predovšetkým v interiéri.
Ten by mal byť čo najvhodnejšie zariadený, a to takým vybavením, ktoré je vhodné nielen pre štvornohého pomocníka, ale aj dospelého či dieťa, ktoré jeho pomoc bude potrebovať.

Takúto miestnosť sme však nemali. Mali sme iba provizórne priestory, nedostatočné ako veľkosťou, tak i zariadením. Výcvik sme v nich však začali. Na fotografii nižšie vidíte našu asistentku Haničku, ktorá sučke Cezmínke simuluje 4-ročného Matejka, ktorému bude Cezmi pomáhať. Rovnako sú na fotografii nižšie dobre viditeľné aj priestory, v ktorých trénerky pôvodne pracovali. Stoličky, klavír, kreslá, kuchynská linka... tie do vhodne vybavenej terapeutickej miestnosti nepatria.

Psí pomocníci
Chýba ešte 1 082,4 €

Psí pomocníci

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Prostredníctvom psích pomocníkov vnášame do života ľudí so zrakovým, telesným, mentálnym či sluchovým znevýhodnením samostatnosť a nezávislosť. Rovnako aj radosť, pocit istoty a priateľstvo.

A tak sme začali hľadať nové priestory. Také, ktoré by bolo možné si potrebne upraviť a zároveň také, v ktorých by sme boli vítaní nielen my, ale aj naši štvornohí pomocníci. Neverili sme, aké bude náročné zladiť tieto dve základné požiadavky. Reagovali sme na inzeráty, chodili na obhliadky, či vysvetľovali, že psíky, ktoré sú pod našimi krídlami, sú bezproblémovými nájomníkmi.
Priestory sa nám však nájsť nedarilo, nie vždy to bolo finančne či aj dispozične vyhovujúce. Nakoniec sme sa rozhodli skúsiť hľadať prostredníctvom sociálnych sietí, v duchu - viac hláv, viac vie. A tak i bolo. :)
Vďaka až 204 zdieľaniam na našej stránke na Facebooku sa nám podarilo vhodné priestory nájsť.
S radosťou vám ich predstavujeme:

Momentálne v nich prebiehajú potrebné úpravy a veríme, že následne v nich čoskoro začneme s výcvikom psích pomocníkov. Rekonštrukcia priestorov prebieha aj vďaka podpore našich darcov tu na Dobrej krajine a najnovšie aj v Dobrom obchode na portáli sashe.sk.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú pomáhať. Sme vďační, že vás máme. ❤️