Tréningy pamäti sú zamerané na stimuláciu mozgu, posilňujú kognitívne, teda poznávacie funkcie ako pozornosť, myslenie a reč.

Tréningy pamäti v našom Dss-MOST- e sa intenzívnejšie realizujú vďaka našej úžasnej dobrovoľníčke pani Monike Kucharovej.

Prečo má zmysel sa venovať tejto činnosti nám priblíži Monika prostredníctvom jej skúseností:

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Monika: " K tréningom pamäti som sa prvý krát dostala ešte počas štúdia na vysokej škole v druhom ročníku na Bc. stupni. V rámci psychologickej praxe som sa zúčastnila nejedného tréningu pre klientov s Alzheimerovou demenciou. V centre pre ľudí s Alzheimerovou demenciou som tiež absolvovala certifikovaný kurz trénera pamäti. Popri štúdiu psychológie a starostlivosti o rodinu sa ďalej snažím získať čo najviac skúsenosti v tejto oblasti. Zúčastnila som sa viacerých tréningov pre seniorov. Pripravovala som tréning aj pre mamičky na materskej dovolenke s deťmi. V neposlednom rade si overujem rôzne cvičenia aj doma na svojich najbližších.

Rada by som sa v budúcnosti venovala rôznym cieľovým skupinám ako sú seniori, ale aj terajšia práca s ľuďmi so zdravotným nezvýhodním a duševnými poruchami ma veľmi oslovila.

Klienti v Moste radi spolupracujú, sami prinášajú nové nápady na ďalšie cviky. Veľmi rýchlo si zvykli na stredajšie popoludnia so mnou, čo ma veľmi teší.

1.Kognitívny tréning sa začína uvoľňovacím – koncentračným cvičením. Je dôležité, aby sa klienti cítili príjemne, tréning je tak efektívnejší a prináša pozitívne výsledky.

Táto práca aj mňa aj klientov veľmi obohacuje, prináša so sebou pozitívne výsledky v podobe napredovania v oblasti pamäťových schopností, zvyšovania koncentrácie a trpezlivosti pri tréningu, čo vedia prenášať aj do ich života. Rôzne pamäťové metódy vedia využiť pri denných činnostiach.

Pozitívne ohlasy od klientov na moje tréningy ma motivuje a inšpiruje ďalšej spolupráci.

Tréningy pamäti sú zamerané na stimuláciu mozgu, posilňujú kognitívne, teda poznávacie funkcie ako pozornosť, myslenie a reč. Aktiváciou podporujeme všetky zmysly. Cieľom stretnutí je udržanie a rozvoj mentálnych funkcii, ktoré sú aj duševnými poruchami narušené. Aktivácie sú nastavené na potreby účastníkov tréningu tak, že rešpektujú ich zdravotný aj momentálny stav. Každým ďalším tréningom sa snažím zvyšovať náročnosť, aby sme dosiahli očakávané výsledky.

Pravidelným cvičením a mentálnou aktivitou zvyšujú svoje schopnosti. Naučia sa nové techniky a metódy pamätania. Klient tiež získa nové sociálne kontakty, trénuje si prácu v skupine, toleranciu a rešpektovanie ostatných klientov. Mentálne aktivity pôsobia ako ochrana pred zhoršovaním poznávacích funkcii a tým priaznivo ovplyvňujú zdravotný stav.

Tréningy plnia úlohu vytvárania sieti nervových buniek v mozgu a upevňovania spojení medzi neurónmi. Cvičenia zapájajú do aktivít aj tie časti mozgu, ktoré sú pri bežných rutinných činnostiach menej využívané.

Tréningy prebiehajú v skupine a trvajú 40 – 60 min. Pozostáva z koncentračného cvičenia, pri ktorom si klienti cvičia pozornosť a vnímanie. Pohybová časť je zameraná na stimuláciu masážou a cvikmi na prekrvenie svalov. V hlavnej časti riešia rôzne cvičenia a úlohy na koncentráciu, pamäť a ostatné poznávacie funkcie. Na tréningu má každý klient priestor a čas na realizáciu a prejav svojho názoru".

Monike zo ♥ ďakujeme za jej prínos a prístup pre našich klientov Dss-MOST, n.o.

2. Masáž rúk pomôže klientom zrelaxovať, koncentrovať a pripraviť sa „rozcvičku".

3. Stimulácia reflexných bodov na dlani je príjemným a dôležitým začiatkom samotného tréningu. „Zobudíme" mozog aj všetky orgány, ktoré sú prepojené s bodmi na dlani.


4. Po stimulácii dlaní si klienti vytvárajú v dlaniach príjemné teplo, ktorým si následne prikladajú tvár. Klienti tak dosiahnu uvoľnenie, príjemný pocit tepla a sú pripravení sa koncentrovať na samotný tréning.

5. Dôležitou súčasťou tréningu pamäti sú pomôcky v podobe rôznych loptičiek. Tenisové loptičky sa používajú na masáž rúk, nôh a chodidiel. Stimulačný ježkovia pomôžu zintenzívniť.

6. Klienti si tenisovými loptičkami masírujú oblasť krku, jemnými poklepkávaním uvoľňujú ramená, plecia a celé ruky.

7. Masáži prináša klientom príjemné a relaxačné účinky.

admin: Zuzana Zatloukalová