Pokojné prežitie Vianočných sviatkov, pohodu a lásku v kruhu svojich najbližších

Milé darkyne, milí darcovia,

z celého srdca Vám ďakujeme za Vašu finančnú pomoc počas roka 2016.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Bez Vás by fungovanie MOSTu bolo ťažším, vážime si čo pre nás robíte.

Vaši MOSTaci