Na 21. marca pripadá Svetový deň poézie, prinášame Vám úryvok z našej tvorby

Aj my, ľudia s duševným ochorením nielenže poéziu v rámci našej MOST dielni "Knižkovo" si radi čítame, my ju aj tvoríme.

Nech sa páči:

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Monika Csölleová : Upratovanie v ♥

Napätie a stres

nechystajú sa na ústup.

Ba práve naopak...

Vyhlásili mi vojnu,

no ja sa nevzdávam.

Bojujem...

Statočne ako levica,

chránim posledné zvyšky

stále živej nádeje,

že raz budem môcť byť

sama sebou.

Chvíľu vyhrávam,

chvíľu nie.

Nevyzerá to ružovo,

no ja ešte stále

neskladám zbrane.

Napätie a stres...

bránia mi v upratovaní

mojej vlastnej duše,

túžby

vo mne skryté,

roztratené po zákutiach

môjho srdca,

znemožnili mi

prístup k sebe,

kým neupracem.