Mnohí tu žijú s nami a medzi nami, hoci ich často prehliadame alebo považujeme za iných. Oni však nie sú iní.

Mladí ľudia s rôznymi prekážkami sú aj dnes v našej spoločnosti často neviditeľní. Majú svoje túžby a potreby ako my. No akosi sa nestíhame zastaviť, započúvať sa do ich príbehov a vnímať, čo ich trápi. Mnohí z nich pritom ukrývajú obrovský potenciál. Priznajme sa, vieme, aké je byť v ich koži? Zaujíma nás to, čo prežívajú? Poznáme dôkladne našich spolužiakov alebo kolegov, s ktorými sa denodenne stretávame?

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku
Chýba ešte 1 962,5 €

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku

Od emócií k poznaniu - EDUMA

Na Slovensku narastá počet mladých ľudí, ktorí sa strácajú v spleti rýchlo sa šíriacich informácií. Vplyvom sociálnych sietí, niektorých mediálnych obrazov i výrokov politikov často preberajú názory, ktoré sú mnohokrát extrémne zamerané voči ľuďom s odlišnou rasou, etnicitou, s ekonomickými a sociálnymi problémami. Ukazuje sa, že len teória na školách a dobré výsledky v testovaniach nestačia. V Edume učíme cez príbehy a našou snahou je sa dostať do všetkých kútov Slovenska.

V školách sa spoliehame na to, že dobrí učitelia mladých ľudí všetko naučia. Je to však dosť v čase, kedy narastá netolerancia, napätie medzi názormi a narastá počet vylúčených ľudí na okraji spoločnosti? Dávame si v hodnotovej oblasti dostatočné podnety k tomu, aby sme sa zamysleli nad príbehmi ľudí, ktorí čelia spoločenskému vylúčeniu alebo intolerancii a diskriminácii? Máme priestor na to, aby sme ich počúvali a boli schopní si utvoriť vlastný názor.

V Edume už tri roky navštevujeme mladých ľudí na rôznych školách. Prinášame do nich príbehy Živých kníh, z ktorých mnohé dnes nájdete aj v našej Online živej knižnici. Učitelia, žiaci i študenti Vnímavých škôl po nich kedykoľvek radi siahnu, aby ich mohli pochopiť práve cez vlastné prežívanie a emócie.

Pozrite si Maťov príbeh


Podporte nás už dnes počas #GivingTuesday, aby sme dostali ešte viac príbehov prostredníctvom kontaktných a online Živých kníh do škôl v rôznych kútoch Slovenska. Naše knihy sú vzácne. Neopakovateľné. Voňajú človečinou. Neboja sa svojich prekážok, lebo vedia, že aj oni majú čo povedať. Inšpirujú. Odmenou sú im odkazy a reakcie žiakov a študentov, ktorí ich zrazu úplne inak, než len cez prvý dojem. Vedi, že majú v našej spoločnosti svoje miesto a chcú pre nich hľadať riešenia.

Ďakujeme!