Zbierka na vytvorenie detského audiocentra má možnosť získať grant od spoločnosti Datalan - o tom koľko peňazí na podporu poputuje rozhodujú ľudia hlasovaním.

Spoločnosť Datalan v rámci svojho programu spoločenskej zodpovednosti rozdeľuje 10 000 € pre dobré projekty. Vybudovanie detského audiologického centra, ktoré prinesie nové možnosti pre sluchovo postihnuté deti, je jedným z nich. Dôvod, prečo je moderné detské audiologické centrum tak dôležité je, že sluchovo postihnuté deti majú pri správnej a rýchlej pomoci šancu vyvíjať sa veľmi podobne ako deti počujúce - môžu rozprávať, študovať na bežných školách a žiť počujúce životy. Nové možnosti vo svete medicíny a vedy môžu priniesť tento sen do stále väčšieho počtu rodín. Preto chceme mať takéto možnosti aj tu, na Slovensku, pre naše deti.

V prvej fáze bolo medzi tri projekty rozdelených 6 000 €. Zvyšných 4 000 € stále čaká na rozdelenie. Akú sumu získa konkrétny projekt záleží od Vášho hlasovania. Pdporiť nás môžete na www.dakujemedatalan.sk. Hlasovanie je spustené do 26. januára 2016.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 7 027,86 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Zo srdca Vám ďakujeme za Vašu podporu!