Zbierka na vytvorenie detského audiocentra má možnosť získať grant od spoločnosti Datalan - o tom koľko peňazí na podporu poputuje rozhodujú ľudia hlasovaním.

Spoločnosť Datalan v rámci svojho programu spoločenskej zodpovednosti rozdeľuje 10 000 € pre dobré projekty. Vybudovanie detského audiologického centra, ktoré prinesie nové možnosti pre sluchovo postihnuté deti, je jedným z nich. Dôvod, prečo je moderné detské audiologické centrum tak dôležité je, že sluchovo postihnuté deti majú pri správnej a rýchlej pomoci šancu vyvíjať sa veľmi podobne ako deti počujúce - môžu rozprávať, študovať na bežných školách a žiť počujúce životy. Nové možnosti vo svete medicíny a vedy môžu priniesť tento sen do stále väčšieho počtu rodín. Preto chceme mať takéto možnosti aj tu, na Slovensku, pre naše deti.

V prvej fáze bolo medzi tri projekty rozdelených 6 000 €. Zvyšných 4 000 € stále čaká na rozdelenie. Akú sumu získa konkrétny projekt záleží od Vášho hlasovania. Pdporiť nás môžete na www.dakujemedatalan.sk. Hlasovanie je spustené do 26. januára 2016.

Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí
Chýba ešte 6 825,08 €

Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Ich potenciál sa plne neprejaví. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby im vedeli pomôcť včas.

Zo srdca Vám ďakujeme za Vašu podporu!