Napriek tomu, že každý z našich klientov sníva o niečom inom, všetky ich sny majú niečo spoločné. Je to túžba po samostatnom a plnohodnotnom živote. Aj keď nie vždy je jednoduché ísť si za svojimi cieľmi, odhodlanie a sila našich klientov je naozaj veľká. A veľký je aj Luciin sen.

Podporované bývanie v Dss – MOST, n.o. je služba určená dospelým ľuďom s duševnou poruchou. V rámci päťročného tréningového programu majú klienti možnosť vyskúšať si samostatné bývanie a osvojiť si zručnosti, ktoré sú preň nevyhnutné. V minulom roku túto službu využilo celkovo 11 klientov. Jednou z nich je aj Lucia, ktorá je našou klientkou už viac ako rok. Nástup do Podporovaného bývania (ďalej ako PB) predstavoval veľkú zmenu v jej živote, spojenú s množstvom očakávaní.

Lucia: „Bol to pre mňa krok k osamostatneniu a bolo pre mňa dobré, že som mohla mať istotu, že mám možnosť s niekým prejednávať kroky, či už vybavovania, alebo iné záležitosti, napríklad lekárov. Mala som sa s kým poradiť. Toto ma mohlo odbremeniť od stresu a mala som väčšiu istotu, že sa nemusím báť, že by sa mi zhoršil zdravotný alebo psychický stav, lebo tieto veci by mi to mohli spôsobiť a že som preto urobila všetko, čo som v danej situácií mohla."

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 437,31 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Samostatné bývanie so sebou prináša veľa povinností a výziev. Zrazu je potrebné postarať sa o domácnosť, zabezpečiť si stravu, hospodáriť s financiami, či vybaviť úradné záležitosti. Obzvlášť pre ľudí, ktorí v tomto smere nemajú ešte dostatok skúseností, to môžu byť veľmi náročné úlohy. Preto sa snažíme klientom poskytnúť čo najviac podpory, aby sa s nimi nemuseli vyrovnávať sami. Každý klient má svojho „kľúčového pracovníka", s ktorým individuálne spolupracuje počas celého pobytu v PB. Pracovník ho sprevádza pri zvládaní bežných povinností, ako aj náročných a záťažových situácií, ktoré sú často spojené so samotnou duševnou poruchou. Na spoločných stretnutiach sa venujú nácviku rôznych praktických zručností a po malých krokoch, sa postupne približujú k dosiahnutiu svojich cieľov. Podobne ako Lucia.

Lucia: „Som spokojná s mojou kľúčovou pracovníčkou Monikou, aj s predchádzajúcou. Rozvíjame spolu moje plány, na ktorých pracujem k osamostatneniu a mám s ňou možnosť aj prejednať niektoré veci, ktoré má môžu trápiť."

Okrem individuálnych stretnutí, mávame raz do týždňa aj spoločné komunity, na ktorých sa stretávajú pracovníci s klientmi žijúcimi na danom byte. Na týchto komunitách spolu hovoríme o tom, čo sme v uplynulom týždni prežili, ako spolu klienti vychádzajú, prípadne riešime rôzne organizačné záležitosti. Prednedávnom klientky z jedného z bytov prejavili záujem aj o psychoedukačné komunity. Raz za dva týždne sa spolu stretávame a diskutujeme o rôznych témach, ktoré klientky prinášajú. Pracovníčky poskytujú klientkam informácie o duševnom zdraví, konkrétnych psychických poruchách a možnostiach prevencie. Venujeme sa tiež nácviku komunikačných a sociálnych zručností, ktoré sú dôležité pri začleňovaní sa do širšej spoločnosti. Jednou z klientok, ktoré iniciovali tieto stretnutia je aj Lucia.

Lucia: „Som vďačná, že sme boli vypočuté s mojimi spolubývajúcimi a umožnili nám pracovníci podporovaného bývania pracovať na sebe v asertivite. Môžeme mať tieto psychoedukačné stretnutia, rozhovory a modelové cvičenia. Takto pracujem na sebe, aby som bola priebojnejšia a sebavedomejšia, vedela si zastávať svoje práva a aj ako človeka ma to posúva ďalej."

Aj keď nie vždy je jednoduché ísť si za svojimi cieľmi, odhodlanie a sila našich klientov je naozaj veľká. A veľký je aj Luciin sen.

Lucia: „Najväčší prínos je, že s kľúčovou pracovníčkou pracujeme na tom, čo bude ďalej po podporovanom bývaní, v ďalšom mojom kroku k osamostatneniu, keďže táto služba je na 5 rokov a môj sen je mať možnosť bývať sama. S mojimi zdravotnými limitmi neviem podávať také výkony ako zdraví ľudia, mám obmedzené možnosti, čiže nemám možnosť veľkého zárobku. Hľadali sme možnosti, ktoré by boli pre mňa reálne, ako je napríklad obecný, sociálny byt."

Napriek tomu, že každý z našich klientov sníva o niečom inom, všetky ich sny majú niečo spoločné. Je to túžba po samostatnom a plnohodnotnom živote.

Spracovala: Mgr. Gabriela Hasáková

admin: Zuzana Zatloukalová