Bratia z Iránu túžia navštevovať nedeľné bohoslužby a rozvíjať tak svoju vieru

Bratia (B & B) sú dvojičky, majú 20 rokov a pochádzajú z Iránu, odkiaľ boli nútení utiecť kvôli náboženskému prenasledovaniu. Irán aktuálne patrí podľa organizácie Open Doors medzi 10 krajín, v ktorých je perzekúcia kresťanov celosvetovo najviac zastúpená, pričom konverzia na kresťanskú vieru je zo strany štátu považovaná za hrozbu pre islamské zriadenie. Na kresťanských konvertitov je v Iráne nazerané ako na odpadlíkov od moslimskej viery, na čoho základe dochádza k ich uväzňovaniu, a to konkrétne za tzv. zločiny proti národnej bezpečnosti, resp. v niektorých prípadoch môžu byť potrestaní aj trestom smrti. Kresťania sa musia stretávať na modlitbách len potajomky v domácich kostoloch, ktoré však bývajú pod drobnohľadom vlády. Tá realizuje na miestach modlitby razie, s následným vypočúvaním a uväzňovaním veriacich.

Vyššie popísanými zásahmi štátu boli zasiahnutí aj B & B, ktorí navštevovali jedno z takýchto utajených spoločenstiev u svojej príbuznej, následne však boli zadržaní políciou a obvinení zo zmeny vierovyznania z islamskej na kresťanskú vieru. Zo strachu pred ďalším postupom úradov sa ukryli a následne s pomocou rodiny utiekli do Európy.

Dajme šancu utečencom
Chýba ešte 5 278,46 €

Dajme šancu utečencom

Liga za ľudské práva

Pomáhame utečencom, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl, ako aj tým, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Snažia sa tu žiť, naučiť sa slovenský jazyk, nájsť si prácu, začleniť sa do našej spoločnosti... začiatky sú ťažké a my našim klientom pomáha ich prekonať a viesť plnohodnotný život.

Aktuálne sú bratia žiadateľmi o azyl na Slovensku, pričom na rozhodnutie o svojej žiadosti čakajú v pobytovom tábore. Pre B & B je prirodzene veľmi dôležité pravidelne prichádzať na nedeľné bohoslužby, na ktoré však ako evanjelici cestujú z pobytového tábora pre žiadateľov o azyl až do evanjelického kostola v Bratislave. Takéto cesty si musia financovať zo svojich vlastných zdrojov, ktoré sa však rýchlo míňajú. Ako žiadateľom o azyl, ktorí sú v azylovom konaní zatiaľ len zopár mesiacov, im nie je napriek ich veľkému záujmu umožnené pracovať. Jedna takáto cesta z tábora a späť ich vyjde približne na 10 eur týždenne, a teda aby mohli duchovne rásť a žiť svoju vieru v spoločenstve veriacich, potrebujú našu pomoc.

Ich príbeh je príbehom mnohých iránskych utečencov, ktorí hľadajú nový domov, v ktorom by mohli slobodne prejavovať svoje presvedčenie, stretávať sa s ostatnými veriacimi a rozvíjať tak svoju vieru. Pomôžme im v tomto ich hľadaní nájsť prijatie a domov v cirkvi, ku ktorej im bolo bránené počas dlhého obdobia patriť.

Za akýkoľvek aj maličký príspevok z celého srdca ďakujeme ! :)

CHCEM PRISPIEŤ . .


Viac informácií o situácii kresťanov v Iráne si môžete prečítať napr. tu:

https://www.opendoorsuk.org/persecution/countries/iran/

https://religious-freedom-report.org/report/?report=421