Faze a Imanovi sa na Slovensku veľmi páči

Faza a Iman nie sú dvojčatá, ale obaja chodia do tej istej triedy. Iman je starší, ale keď pred troma rokmi začali svoj nový život na Slovensku, ich slovenčina bola na rovnakej začiatočníckej úrovni. Zaradili ich preto do rovnakého ročníka. Dnes už hovoria plynule po slovensky, a trápia ich rovnaké problémy ako ich spolužiakov. Že je Fazina slovenčina už veľmi pekná aj písmom si môžete prečítať aj v liste nižšie.

Fazina a Imanova mama sa stará ešte o ďalších dvoch súrodencov, a napriek zdravotnému hendikepu je na nich sama. Chceli by sme Faze a Imanovi prispieť, aby sa mohli zúčastniť školského výletu, ktorý si určite rovnako ako ostatní spolužiaci zaslúžia.

Dajme šancu utečencom
Chýba ešte 5 304,19 €

Dajme šancu utečencom

Liga za ľudské práva

Pomáhame utečencom, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl, ako aj tým, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Snažia sa tu žiť, naučiť sa slovenský jazyk, nájsť si prácu, začleniť sa do našej spoločnosti... začiatky sú ťažké a my našim klientom pomáha ich prekonať a viesť plnohodnotný život.