„Začiatky boli veľmi ťažké. Zvykať si na nových ľudí, spriateliť sa s nimi. S mojim asistentom sme si rozumeli vo všetkom na čom sme spoločne pracovali. Naučil ma vnímať veci lepšie, ako stále byť nahnevaný“: klient Dss-MOST

Podporko – naša pomoc na ceste k samostatnosti

Podporované bývanie alias podporko v našom Dss-MOSTe. Aj takto sa snažíme pomáhať ľuďom s duševným ochorením vymaniť sa z rúk choroby a samoty. Vďaka tréningovému programu v zariadení podporovaného bývania (ZPB) naši klienti možnosť vyskúšať si na vlastnej koži, aké to je postarať sa sám o seba, čo so sebou prináša samostatnosť a ako sa popasovať s každodennými problémami. Vo všetkom sa im snažíme pomôcť aj my, kľúčoví pracovníci.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 333,61 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Každý z našich klientov má vlastné sny a ciele. Tomu sa prispôsobuje ich pobyt v ZPB. Hospodárenie s financiami, varenie, hľadanie vhodného zamestnania, nácvik sociálnych zručností, toto všetko tvorí pestrú mozaiku práce v našom podporku. Je to práca tvorivá a zodpovedná, zmysluplná aj náročná, radostná aj smútiaca. Pre našich 9 klientov žijúcich v 2 bytoch sa snažíme vytvoriť vhodné podmienky na ceste za samostatnosťou. Aj vďaka vašej podpore máme možnosť pomôcť ľuďom, ktorí sa aj napriek nepriazni svojho ochorenia rozhodli zmeniť svoj život.

Čo o našom podporku hovoria klienti:

„Pobyt v podporovanom bývaní mi priniesol osamostatnenie od rodičov, pocit slobody, samostatnosti. Tiež mi priniesol spolubývajúcich, s ktorými si celkom rozumiem, tak môžeme spolu zdieľať našu chorobu a celkovo život. Bytový asistent mi pomáha pri všetkých činnostiach, ktoré sú pre mňa prínosné. Máme aj komunity, kde riešime problémy v našej malej skupinke a je prítomný aj vedúci podporovaného bývania a psychologička, ktorých pomoc je tak isto ako u asistentov vysoko odborná. Myslím, že keď sa naučím žiť v tejto komunite, budem vedieť žiť hocikde."

„Začiatky boli veľmi ťažké. Zvykať si na nových ľudí spriateliť sa s nimi. S mojim asistentom sme si rozumeli vo všetkom na čom sme spoločne pracovali. Naučil ma vnímať veci lepšie, ako stále byť nahnevaný."


Prečo je aj vaša pomoc pre nás tak dôležitá? Pretože aj vďaka nej máme možnosť pomôcť našim klientom pri návrate späť do života a významne tak ovplyvniť kvalitu života ich samotných ako aj ich blízkych.

Spracovala: Mgr. Anežka Vojteková, vedúca Podporovaného bývania Dss-MOST, n.o.

Admin: Zuzana Zatloukalová