Podmienky používania

Ako chránime Vaše osobné údaje

Darovaním cez internetovú stránku DobraKrajina.sk poskytujete Vaše osobné údaje Nadácii Pontis so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 317 848 28, ako prevádzkovateľovi podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov") v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, profilová fotografia a hodnota darov. Nadácia Pontis spracúva Vaše osobné údaje za účelom komunikácie týkajúcej sa pripísania daru a informovania o aktivitách Nadácie Pontis, ktorá je správcom portálu DobraKrajina.sk.

Zároveň potvrdzujete, že ste poskytli správne, úplné a presné osobné údaje a že ako dotknutá osoba ste informovaný/á o svojich právach podľa § 28, 29 a 30 Zákona o ochrane osobných údajov (napr. právo vyžadovať opravu nesprávnych údajov, vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil).

Ako použijeme 5 % z každého daru

Z každého daru, ktorý darujete cez DobraKrajina.sk použijeme 5 % na správu verejnej zbierky a údržbu portálu DobraKrajina.sk Neziskové organizácie od Nadácie Pontis dostávajú všetky nástroje na získavanie darov a komunikáciu s vami, darcami bezplatne. Tím Dobrej krajiny im bezplatne pomáha s prípravou a realizáciou kampaní, propagáciou a tiež s transparentným vyúčtovaním získaných darov voči MV SR, v rámci verejnej zbierky. Organizácie neplatia žiadne bankové poplatky za prevody, účtovné náklady ani modernizáciu portálu. Ročne sú tieto náklady na úrovni približne 2000 eur / nezisková organizácia. Aj vďaka vám a firemným partnerom to môžeme zachovať aj v roku 2018.