Zverejnili sme poďakovanie darcom za rok 2018. Ďakujeme!

Milí naši priaznivci,

v regionálnom týždenníku Senecko bolo dňa 4.3.2019 zverejnené naše tradičné poďakovanie všetkým dobrým ľuďom s dobrým srdcom, ktorí v uplynulom roku Domu Nezábudka Senec pomohli finančným, alebo vecným darom.

Nezábudka
Chýba ešte 3 119,26 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Prijmite prosím úprimnú vďaku všetkých detí a mládeže Nezábudky a ich rodičov, ktorí sa boria s ťažkosťami zdravotného znevýhodnenia a táto situácia im značne obmedzuje fungovanie v bežnom živote.

Každú pomocnú ruku prijímame s hlbokou vďačnosťou.

Vaši Nezábudkári