Lúčime sa s projektom Dobrá krajina, ale týmto to všetko nekončí..

Milí naši darcovia a darkyne,

týmto by sme sa Vám chceli srdečne poďakovať za Vašu dlhodobú i krátkodobú podporu nášho špecializovaného zariadenia, resp. aktivít, ktoré tu pre našich klientov zabezpečujeme. Vaše príspevky prišli vždy vhod a boli použité na realizáciu obľúbenej aktivity Majákovcov - maľovania. V priebehu rokov v našom ateliéri aj vďaka Vašej podpore mohli vzniknúť nádherné výtvarné dielka, ktoré potešili a obohatili nielen Maják a Majákovcov, ale aj mnohých iných. Ak by ste nás i naďalej chceli podporovať, túto možnosť máte prostredníctvom stránky www.majak-no.sk, v časti AKO POMÔCŤ (Finančná pomoc/Vecná pomoc). Aktuálne dianie a aktivity Majákovcov môžete sledovať aj na našej facebookovej stránke Maják n.o.

Darujme hluchoslepým farebný život
Chýba ešte 1 658,38 €

Darujme hluchoslepým farebný život

Maják n.o.

Predstavte si svoj život v tichu a tme. Taký je život mladých hluchoslepých, ktorým sa na Slovensku špeciálne venujú na jedinom mieste. V Majáku pri Košiciach.

Samozrejme - naše srdečné poďakovanie patrí aj projektu Dobrá krajina, vďaka ktorému nám pomoc a podpora boli od roku 2014 umožnené a sprostredkované.

S láskou a prianím všetkého dobrého

Mgr. Henrieta Heidecker a Majákovci