3. marec je Medzinárodným dňom sluchu pod záštitou WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie).
Tento deň je každoročne venovaný ľudom, ktorí trpia poruchami sluchu, stratili dar počutia a tiež téme zdravého sluchu.

Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí
Chýba ešte 761,59 €

Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť, odzerať a čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť, ich rodičia však musia vedieť, ako im včas pomôcť.


"Porucha sluchu má jednu zvláštnosť. Je jedným z mála znevýhodnení, ktorého následky sa dajú včasnou intervenciou u väčšiny detí takmer eliminovať.
Vyžaduje si to však skoré a správne diagnostikovanie,vhodnú kompenzáciu poruchy sluchu v spojení s informovanosťou a systematickou prácou s dieťaťom doma,
v komunite a na úrovni odborného prístupu."
- konštatuje Ľubica Majtánová, mama chlapca s poruchou sluchu a spoluzakladateľka OZ Nepočujúce Dieťa.

"Do problematiky sme "spadli" v roku 2013, zistením diagnózy - ťažká porucha sluchu u nášho syna. O ušiach a uškách sme sa tak dozvedeli veľa zaujímavých
a cenných informácii, ktoré posúvame ďalej k rodinám, ich blízkym, priateľom a preto už 3 roky aktívne pomáhame najmenším a ich rodičom na ceste z ticha
k zvukom, porozumeniu a reči."
- dodáva.


OZ Nepočujúce Dieťa vás preto srdečne pozýva 3. marca, v poobedňajších hodinách do Eurovea v Bratislave, spoznať svet zvukov, ktoré k nám vďaka ušiam prichádzajú.
Budete mať možnosť dozvedieť sa, ako funguje sluch a čo robiť v prípade problému. Bezplatné vyšetrenie sluchu v "sluchobuse" vám dá možnosť konzultovať vašu situáciu s lekárom, ktorý vás dokáže najlepšie nasmerovať - aké pracovisko, či odborníka ďalej kontaktovať.

Veselou formou si môžete na chvíľu vyskúšať, aké je to nepočuť, či máte talent na čítanie z pier a naučíte sa povedať pár slov rukami.


Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi pri zábavno - náučných hrách a veselej fotostene.

Tím OZ Nepočujúce Dieťa