Prajeme úspešný rok 2016 všetkým podporovateľom projektu Adoptujte si kozy, zachráňte orchidey a tešíme sa na prípadné stretnutia v prírode počas našich exkurzií! :)

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey
Chýba ešte 1 400,47 €

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Adopciou podporíte kozy ochranárky pri obnove vzácnych pasienkov a lúk