Prajeme úspešný rok 2016 všetkým podporovateľom projektu Adoptujte si kozy, zachráňte orchidey a tešíme sa na prípadné stretnutia v prírode počas našich exkurzií! :)

Prajeme úspešný rok 2016 všetkým podporovateľom projektu Adoptujte si kozy, zachráňte orchidey a tešíme sa na prípadné stretnutia v prírode počas našich exkurzií! :)

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey
Chýba ešte 1 700 €

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Adopciou kozy ochranárky podporíte obnovu vzácnych pasienkov a lúk