Tento rok sme sa rozhodli začať s projektom Album pomoci, zverejnenom na Facebooku. Zverejnili sme príbehy Štefana, Róberta, Andreja, Marcela. Najnovší je ten Petrov, s veľmi smutným koncom.

Peter dnes už nie je medzi nami. Zomrel v noci - ďalšie ráno sa už nezobudil.

Takto potichu skončil jeho život. Mal niečo po 40tke, dobré srdce, šikovné a pracovité ruky, veľký problém s alkoholom, zdravím a hlboké smutné oči. Viackrát sa snažil vziať svoj život opäť do vlastných rúk, niekedy sa darilo, inokedy vyhral alkohol. Peter zanechal po sebe smútiacu rodinu, dospievajúce deti, matku, bratov a sestru. Pre celú rodinu je to rana, ktorá sa bude ešte dlho hojiť. Spolu s Petrom bol u nás, v nocľahárni, aj jeho brat, o ktorého sa rodina rozhodla postarať a momentálne je doma na východe.Už nie je mnoho, čo sa pre Petra dá urobiť – modlitby a dôstojný pohreb sú to jediné, čo je v rukách jeho blízkych.
Prosíme Vás, aj v mene Petrovej rodiny a tiež v mene Petra o pomoc. Venujte modlitbu tým, ktorý už nie sú medzi nami. Takisto potrebujeme vyzbierať financie na zabezpečenie dôstojného pohrebu.Keďže Peter zomrel v Bratislave a jeho rodina je z okolia Popradu, je veľmi finančne náročné zabezpečiť prevoz a ďalšie náležitosti. V dnešnej dobe je aj smrť drahá záležitosť – aby Peter odpočíval v pokoji pri svojich blízkych potrebujú bezmála 700 €, ktoré rodina momentálne nemá.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Podporte finančne zabezpečenie dôstojného pohrebu pre Petra.
IBAN číslo účtu neziskovej organizácie Depaul: SK4311000000002629476021
Variabilný symbol pre podporu: 906

Ďakujeme!