Vďaka pastve prežívajú posledné populácie kriticky ohrozeného druhu motýľa žltáčika

Biele Karpaty na Slovensku sú posledným útočiskom kriticky ohrozeného žltáčika zanoväťového. Dnes je známych už len posledných šesť lokalít v strednej Európe, kde sa tento druh motýľa ešte vyskytuje. Dobrá správa je, že naša organizácia BROZ zabezpečuje ochranu všetkým týmto miestam. Aj vďaka Vašej podpore v roku 2019 sme mohli zabezpečiť pastvu na týchto lokalitách a udržať tak vhodné podmienky pre prežitie týchto a iných vzácnych druhov motýľov.

Ďakujeme!

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey
Chýba ešte 1 700 €

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Adopciou kozy ochranárky podporíte obnovu vzácnych pasienkov a lúk