​V novom roku by sme opäť chceli pracovať na zlepšovaní životnej situácie ľudí bez domova. V spolupráci s našimi Pro Bono partnermi sme sa rozhodli začať s podporou individuálnych osudov.

Album pomoci

Mnohí naši klienti sa pasujú so zdravotnými problémami, dlhmi a exekúciami, ako aj stratou dokladov potrebných k bežným úkonom na úradoch. Nemajú priateľov, rodinu, podporu. Práve cez konkrétne príbehy ľudí bez domova chceme Vám priblížiť, že niekedy stačí iba málo, aby človek na ulici si našiel prácu, či sa vyliečil z nejakej choroby.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

V albume zverejnenom na Facebooku budeme postupne uverejňovať príbehy konkrétnych ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc a podporu. Vyzbierané finančné prostriedky poputujú konkrétnym ľuďom na riešenie ich životnej situácie. Aj bez priameho kontaktu s ľuďmi bez domova im môžete zmeniť život. Tak, ako sa to už stalo pri p. Štefanovi. Vďaka Vám bude môcť splatiť dlh voči sociálnej poisťovni.


Príbeh so šťastným koncom

Štefan si toho v živote preskákal už dosť, no napriek tomu vie vyčarovať široký úsmev na svojej tvári. Život na ulici sa mu strieda s hospitalizáciami v nemocnici pre vážne psychické poruchy, ktoré ešte umocňujú problémy s cukrovkou, či krvným tlakom. Ak k týmto problémom pripočítame pokročilý vek, je jasné, že Štefan patrí do skupiny ľudí, ktorí sú v dnešnej dobe iba veľmi ťažko zamestnateľní. A tak je Štefan odkázaný na dávku v hmotnej núdzi. V minulosti si síce podával žiadosť o invalidný dôchodok, žiaľ, pre nedostatočné obdobie dôchodkového poistenia mu dôchodok zamietli.

Na popud sociálnych pracovníkov nocľahárne sv. Vincenta de Paul však Štefan opäť navštívil sociálnu poisťovňu, kde mu tento rok oznámili, že obdobie dôchodkového poistenia, ktoré mu chýba na priznanie dôchodku je 155 dní. Inými slovami, ak si doplatí za toto obdobie, cca 340 EUR, vznikne mu nárok na invalidný dôchodok. Ten by Štefanovi priniesol ako-tak obstojný mesačný príjem, a už by viac nebol odkázaný na nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova.

Štefanove dlhy sú už minulosťou. Vďaka Vám sa podarilo vyzbierať 410 €! Veľmi sa z toho tešíme! Aktuálne sme v kontakte so sociálnou poisťovňou, aby p. Štefanovi zrušili splátkový kalendár a on mohol vyplatiť plnú čiastku dlhu. Patrí Vám vrúcne ĎAKUJEM! Zvyšná čiastka bude použitá pre klientov ako je aj Adam. Okrem neho sa snažíme pomôcť aj Robertovi.

Ďakujeme Vám, že osudy ľudí na ulici Vám nie sú ľahostajné.