26. novembra sme spoločne s Mestom Trnava slávnostne predstavili unikátne mimoškolské centrum Budúcnosť INAK. V prvom ročníku svoje brány otvorí 25 deťom, aby mohli zažiť svet nepoznaných inovácií a technológií, ku ktorým by inak nemali prístup. Cieľom je, aby im centrum pomohlo rozvíjať rôzne zručnosti, ktoré nadobudnú prácou na vlastných projektoch. Procesom ich budú sprevádzať top osobnosti slovenského biznisu.

Pilotné centrum inovácií vzniklo v priestoroch Základnej školy s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého v Trnave. Ako vyzerajú aj vďaka vám vynovené priestory?

Zariaďujeme Budúcnosť INAK
Chýba ešte 5 000 €

Zariaďujeme Budúcnosť INAK

Nadácia Pontis - Budúcnosť INAK

Budúcnosť INAK pre všetky deti bez rozdielu. Pomôžte deťom, ktoré chcú, ale nemajú dostatok príležitostí, získať lepšiu budúcnosť.

Deti sa dostanú blízko k technológiám a inováciam budúcnosti, ako napríklad virtuálna medicína či samoriadace autá

25-tich mladých účastníkov čakajú moderné a príjemné priestory a zároveň bezproblémový prístup k IT technológiám. Pod dohľadom inšpiratívnych mentorov a mentoriek zo známych slovenských firiem a inštitúticí budú pracovať na vlastnom projekte, ktorý rieši problém priamo v ich komunite či regióne. Deti si budú prehlbovať svoje mäkké zručnosti, podnikavosť, ale aj digitálne zručnosti a to spôsobom, ktorý ich bude baviť. "Dostanú sa blízko k technológiám a inováciám budúcnosti, ako napríklad virtuálna medicína či samoriadiace autá," vysvetľuje naša riaditeľka Martina Kolesárová.

Unikátnosť programu Budúcnosť INAK spočíva v podpore spolupráce mladých ľudí bez rozdielu. Zároveň ich motivovať ich k ďalšiemu sebarozvoju či zlepšeniu si výsledkov v škole. „Sme presvedčení, že práve to im môže pomôcť pri prechode na stredné školy a sprístupni tak vzdelanie pre lepšie uplatnenie sa na trhu prácu," dopĺňa Martina.

Príjemné zázemie 4-krát do týždňa

Centrum bude otvorené 4-krát do týždňa, vždy po škole až do večerných hodín, pričom deti budú mať zabezpečené občerstvenie a stálu podporu od koordinátora centra. Počas 3 rokov absolvujú desiatky workshopov od lídrov a líderiek slovenského biznisu, akými sú napríklad slovenská astrobiologička Michaela Musilová, ktorá vedie simulované misie na Mesiac a Mars i Lucia Šicková, spoluzakladateľka svetovo úspešnej slovenskej firmy Pixel Federation. Súčasťou mimoškolských aktivít budú aj návštevy slovenských firiem a stretnutia so zaujímavými osobnosťami.

Už pri úvodnej fáze programu sme medzi prvými oslovili Mesto Trnava, ktoré sa stalo jedným z kľúčových partnerov novovzniknutého centra. Vedenie mesta sa podieľalo na hľadaní a poskytnutí vhodných priestorov. Na slávnostnom otvorení bolo medzi Mestom Trnava a Nadáciou Pontis podpísané memorandum, z ktorého vyplýva spolupráca samosprávy aj na propagácii a komunikácii aktivít, ako aj pri zapojení zamestnancov úradu do fungovania centra inovácií. „Tento jedinečný program nás zaujal hneď od začiatku a sme veľmi radi, že Trnava bola prvou voľbou pri výbere pilotného centra. Program deťom prinesie možnosti, k akým by inak nemali prístup. Môže to byť odrazový mostík k novým príležitostiam a úspešnej budúcnosti," hovorí Eva Nemčovská, viceprimátorka Trnavy.