Dátum 18. 5. 2018 bol pre nás dňom, kedy sa nám podarilo splniť si náš dlhodobý sen. Oficiálne sme otvorili priestory Vzdelávacieho a poradenského centra pre rodiny.

V rámci občianskeho združenia Misia mladých sa dlhodobo venujeme pomoci rodinám, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii. Nakoľko je našou prioritou viesť rodiny k samostatnosti, s rodinami sa popri iných aktivitách venujeme vareniu finančne a časovo nenáročných jedál, poskytovaniu odborného poradenstva v oblasti chovu dobytka a pestovania, ale aj v právnej a sociálnej oblasti, doučovaniu detí a ich príprave na budúcnosť.

Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 235,81 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

Realizácia spomínaných činností priamo v rodinách je niekedy náročná. V niektorých rodinách sú nedostatočne vybavené kuchynské priestory, v iných návštevu neumožňuje rodinná situácia, inde nielen mamičky, ale aj deti majú potrebu aspoň na chvíľu zmeniť prostredie.

Chýbal nám priestor, v ktorom by sme nielen my, ale aj rodiny našli svoje zázemie a priestor, ktorý by poskytoval to najnevyhnutnejšie k realizácii plánovaných aktivít.

Aj keď sme vhodné priestory hľadali dlhšiu dobu, vyplatilo sa. Našli sme priestor, ktorý po zariadení poskytuje množstvo výhod tým, že je:

  • Dostupný – nachádza sa v centre mesta Tvrdošín, blízko autobusovej zastávky, 10 minút od vlakovej stanice.
  • Všestranne využiteľný – nielen na stretávanie s rodinami pri hľadaní riešenia v rámci pomoci, ale aj na školenia a vzdelávanie v oblasti varenia. Novootvorené priestory budú využívať deti na doučovanie, prípravu do školy, kreatívne tvorenie, varenie.
  • Priestranný – miestnosť poskytuje dostatok priestoru pre vzdelávanie menších skupín.
  • Rodinne prispôsobený – centrum je zariadené tak, aby sa tu cítili príjemne nielen dospelí, ale aj deti. Vytvorili sme priestor na prípravu jedál, oddych, detský kútik.

Hoci sme nové priestory otvorili len nedávno, využívame ich naozaj všestranne - na prípravu akcií v rámci Misie mladých, doučovanie detí. Začiatok júna je pre nás veľkou výzvou. Začíname pravidelné stretávanie s rodinami pri príprave rôznych jedál, pečiva, zaváraním ovocia a zeleniny, výrobe štiav a sirupov. Chceme rodinám umožniť si jedlá nielen pripraviť, ale svoje „výsledky" si budú môcť zobrať domov.

Okrem pravidelného stretávania s rodinami nás budú počas nasledujúcich mesiacov navštevovať aj deti zo Zariadenia núdzového bývania. V rámci projektu „Kurz varenia- viem čo jem" ich chceme naučiť pripravovať jednoduché, zdravé a lacné pokrmy. Už teraz sa tešíme na nové možnosti, ktoré nám priestor Vzdelávacieho a poradenského centra pre rodiny ponúka.

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc a príspevky, vďaka ktorým môžu byť oravské rodiny v náročných životných situáciách viac sebestačné.