Pozývame Vás na slávnostné otvorenie kempingu vo Veľkom Léli 13. júna 2017 spojené s prehliadkou Veľkolélskeho ostrova a pastvy, kde môžete stretnúť aj Vaše adoptované zvieratá!

Pozývame všetkých podporovateľov projektu Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey na slávnostné otvorenie kempingu vo Veľkom Léli, ktoré sa uskutoční 13. júna 2017 o 11:00. Súčasťou programu bude aj prehliadka ostrova, kde realizujeme naše ochranárske aktivity na obnovenie pôvodných biotopov a zvýšenie biodiverzity. Tí, ktorí majú adoptované zvieratá z Veľkého Lélu, budú mať možnosť sa so svojimi zverencami stretnúť! :)

Mapu miesta konania nájdete TU - Ekofarma Ostrov.

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey
Chýba ešte 1 700 €

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Adopciou kozy ochranárky podporíte obnovu vzácnych pasienkov a lúk

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť, v lete sa uskutoční ďalšia exkurzia na Veľkolélsky ostrov, o ktorej Vás budeme včas informovať.

Prosím svoju účasť nám potvrďte na mail filagova@broz.sk do piatka 9.6.2017. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie!

Pastva na Veľkolélskom ostrove