Už čoskoro sa začína druhá sezóna na Vinici a mobilnej záhrade Pionierska. Otvárame teda registráciu záujemcov o záhradkárčenie a vinohradníčenie.

Milí darcovia, podporovatelia, záhradkári a susedia,

hoci v kalendári to tak zatiaľ nevyzerá, u nás v Mobilných záhradách už jar klope na dvere. Začíname usilovne pracovať na novej sezóne na Vinici a mobilnej záhrade Pionierska a venujeme sa vybavovaniu potrebných povolení pre začatie Mobilnej záhrady Karpatská.

Mobilné záhrady
Chýba ešte 3 300 €

Mobilné záhrady

Vnútroblok

Premieňame nevyužívané priestory v Bratislave na dočasné susedské záhrady. Prvá záhrada vznikla na Sasinkovej. Druhá vzniká na PIonierskej. Pomôžte nám založiť ďalšiu.

V prvom rade sa chceme poďakovať za doterajšiu podporu. Minulý rok sme získali od Vás na Dobrej krajine pomoc 1717,19 € - tieto peniaze boli pre nás veľmi dôležité hlavne pri riešení komplikácií spojených s jarným vykradnutím našej Vinice a s uhrádzaním nákladov, na ktoré sme nemohli použiť minulý rok získaný grant od mestskej časti Bratislava Nové Mesto z participatívneho rozpočtu. Konkrétne sme z darov hradili nákup koreňov viniča, nástroje pre vinicu (rýle, motyky, vrtáky dier, ...), zeminu a hnoj pre záhradkárske boxy a sťahovanie celej Mobilnej záhrady Sasinkova. ĎAKUJEME

Vďaka vašej pomoci sme začali s obnovou zanedbaného vinohradu a postavili spolu so susedmi záhradu s 60 pestovacími boxami. A naša práca sa tým nekončí. Tento rok usilovne pokračujeme!


Foto: Adam Šakový

Nová sezóna na Vinici a mobilnej záhrade Pionierska

Už čoskoro sa začína druhá sezóna na Vinici a mobilnej záhrade Pionierska. Otvárame teda registráciu záujemcov o záhradkárčenie a vinohradníčenie. Ak ste susedom, a teda bývate neďaleko od Vinice Pionierska a máte záujem sa stať členom skupinky, ktorá tu obnovuje vinicu a pestuje zeleninu, neváhajte a prihláste sa!

Tu vám chceme povedať niekoľko dôležitých informácií, ktoré by ste mali vedieť a vyzvať vás na rezerváciu vášho pestovateľského boxu na záhrade:

1. Modely pestovania (koľko boxov za koľko €?)

Na záhrade je približne 60 pestovacích boxov. Je možné sa starať o jeden aj o viac boxov a to za týchto podmienok:

1. box je zadarmo – (za dobrovoľný príspevok)*
Každý ďalší box je za príspevok minimálne 15 €/sezónu*.
Vinohradníčenie je za dobrovoľný príspevok*.

* Všetky vyzbierané príspevky budú použité výhradne na priame náklady na Pionierskej – na zabezpečenie polievacej vody, dokúpenie zeminy pre doplnenie boxov, materiál na ďalšie boxy, prípadne lavičky. Nemáme žiadne granty a každé € je pre Vinicu dôležité.

Finančne môžete pomôcť aj darovaním 2%. Tu viac info: vnutroblok.sk/2percenta/

2. Ako vyberáme záhradkárov?

V prvom rade je dôležitý záujem minuloročných záhradkárov. Každý záhradkár z minulej sezony na Pionierskej má v prípade záujmu prednostné právo na box.

Pre obsadzovanie ďalších boxov je kritérium je len jedno – ako ďaleko od záhrady bývate. Nezaujíma nás miesto trvalého bydliska v občianskom preukaze, ale adresa, na ktorej trávia záujemcovia o záhradkárčenie väčšinu času. Kde sa ráno sa zobúdzajú a večer chodia spať.

3. Ako sa registrovať?

Vyplňte formulár dole v tomto článku najneskôr do 15. marca 2016. Formulár nájdete aj pod týmto linkom: http://goo.gl/forms/XAbNLBxZWE
V prípade otázok neváhajte a pýtajte sa na info/zavináč/vnutroblok.sk

Ďakujeme a vopred ďakujeme, ak sa nás rozhodnete finančne podporiť. Tento rok bude Vaša pomoc dôležitejšia než kedykoľvek predtým! Zakladáme Mobilnú záhradu Karpatská a popri tom nás čaká viac viničov, stavba plotu, kompostoviska, mobiliáru a riešenie problémov s vodou na Pionierskej.