Chceme podávať čo najlepší výkon v zamestnaní. Dosiahnuť čo najlepšie študijné výsledky. Snažíme sa o nasadenie a vysoké pracovné tempo. Byť najlepší. V škole mať samé jednotky. „Ale bude sa nám takto žiť lepšie?" pýta sa Anka Chlupíková, riaditeľka Základnej školy Nováky.

Budeme šťastnejší, spokojnejší, priateľskejší? Nájdeme, idúc jeden vedľa druhého, menej šťastného človeka pokoj, porozumenie a radosť? „Stačí nám len vlastné šťastie, dobrý zárobok a krásny dom? Bude spokojný jednotlivec, ak nebude spokojné jeho okolie? A čo, keď príde aj do môjho života zdravotný, sociálny, ekonomický problém? Ako sa začlením? Ako ma prijme okolie?" dodáva. Roky smerujeme našu spoločnosť na výkon a zabúdame pritom budovať úprimné vzťahy. Tvárime sa humánne a reálne, ale nevieme, ako sa zachovať pri stretnutí s človekom s hendikepom. Aké to je, ak nám vkročí do života cudzinec, slepec či človek s protézou? „Zostávame napriek otvorenosti nášho srdca neistí, lebo nám nik nepovedal, nikto nás nenaučil, ako prirodzene akceptovať inakosť. Ale to všetko môžeme zmeniť!" hovorí.

Zakladateľka našej organizácie Janette Motlová prišla minulý rok s myšlienkou založiť 4vé akadémiu rozvoja kritického myslenia, ktorej cieľom je vzdelávať, vychovávať a viesť mladých ľudí k vnímavosti cez príbehy ľudí s prekážkami. Doteraz ju úspešne absolvovalo 65 účastníkov z rôznych regiónov Slovenska. Medzi nimi študenti, učitelia, zamestnanci firiem, pracovníci s mládežou i pomáhajúci profesionáli. Vzdelávali sme v Bratislave, Banskej Bystrici i v Trstenej. Dali sme si neľahký cieľ. Chceli sme a naďalej sa snažíme o jedno a to isté - prebudiť v ľuďoch vnímavosť. Snažíme sa pochopiť, odkiaľ prichádzajú naše strachy a predsudky a ako s nimi dokážeme žiť jeden vedľa druhého. Aké príbehy ukrývajú ľudia okolo nás? Všímame si ich? Hodiny vzdelávania, mentorovania a zaujímavých diskusií s našimi účastníkmi aj vďaka video príbehom v Online živej knižnici priniesli svoje výsledky.

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku
Chýba ešte 1 911,21 €

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku

Od emócií k poznaniu - EDUMA

Na Slovensku narastá počet mladých ľudí, ktorí sa strácajú v spleti rýchlo sa šíriacich informácií. Vplyvom sociálnych sietí, niektorých mediálnych obrazov i výrokov politikov často preberajú názory, ktoré sú mnohokrát extrémne zamerané voči ľuďom s odlišnou rasou, etnicitou, s ekonomickými a sociálnymi problémami. Ukazuje sa, že len teória na školách a dobré výsledky v testovaniach nestačia. V Edume učíme cez príbehy a našou snahou je sa dostať do všetkých kútov Slovenska.

„Naša 4vé akadémia vznikla ako odpoveď na dva závažné aktuálne problémy: rýchlo sa šíriaci extrémizmus medzi mladými ľuďmi a dlhodobé prehliadanie potrieb a prekážok zraniteľných mladých ľudí v spoločnosti pri získaní vzdelávania, zamestnania a prístupu k spoločenskému uplatneniu. Po každom vzdelávaní boli najsilnejšie reflexie. Premýšľanie účastníkov o tom, čo zažili a ako im to zmenilo nielen pracovný, ale najmä osobný život. Ako si zrazu viac všímajú nespravodlivosť okolo seba, ako sú pripravení zasiahnuť, pomôcť, pochopiť človeka v konkrétnej situácii s konkrétnou prekážkou. Najsilnejšími spomedzi silných sú tie, kde účastníci popisujú prekonanie vlastného strachu z inakosti v našej spoločnosti, či priznávajú predsudky, ktoré si počas vzdelávania uvedomili. Všetci z nich pochopili silu príbehov. A takmer polovica účastníkov využila silu vlastného príbehu ako nástroj inšpirácie pre druhých učiteľov, študentov, zamestnancov," vysvetľuje Janette Motlová. Naša nevšímavosť podľa nej ovplyvňuje životy tých, ktorí sú v spoločnosti prehliadaní, neviditeľní alebo nechcení. Uvedomenie si tejto hodnoty je dlhodobý proces, ktorý by nemal byť podceňovaný.

Vnímavá a otvorená spoločnosť je citlivá na potreby a špecifiká ľudí s prekážkami. Aj preto sme sa rozhodli spustiť program Vnímavá škola a Vnímavá firma a hľadať v našej krajine firmy a školy, ktoré budú svojich zamestnancov, žiakov a študentov viesť k otvorenosti, tolerancii a vnímavosti a pomôžu nám spoločne tvoriť Vnímavú komunitu na Slovensku.

Tešíme sa, že sa k nám pridáte aj vy.