Opatrovaním žijeme, bojujeme za podporu opatrovateľskej služby, zdôrazňujeme a denno-denne vysvetľujeme jej potrebu a nedocenenie. No a pravda je taká, že dnes sa ocitá opatrovateľská služba v ohrození...

V Prosocii sa snažíme robiť osvetu v opatrovaní, zháňame financie pre seniorov na zakúpenie zdravotníckych pomôcok, organizujeme kurzy opatrovania, poskytujeme poradenstvo, zamestnávame opatrovateľky...Ale nerobíme „len" toto. Robíme oveľa viac. My opatrovaním žijeme, bojujeme za podporu opatrovateľskej služby, zdôrazňujeme a denno-denne vysvetľujeme jej potrebu a nedocenenie. Sme v kontakte s úradmi, študujeme nové zákony, čítame články, ktoré o novinkách a problémoch v opatrovateľskej službe hovoria.

A preto by sme radi aj Vašu pozornosť upriamili na obrovský problém dneška- Opatrovateľská služba je v ohrození! O čo ide?

S nami nie ste sami
Chýba ešte 2 000 €

S nami nie ste sami

Prosocia

Čo robiť ak Váš rodič zostane imobilný a vy musíte chodiť do práce? Radi by ste ho mali doma pri sebe, ale nemôžete si zdravotnícke pomôcky potrebné na jeho opateru dovoliť? Presne s tým Vám pomôže Prosocia. Umožníme, aby rodina zostala spolu.

Opatrovateľská služba je v súčasnosti krytá cez „Národný projekt podpory opatrovateľskej služby", ktorý funguje pod záštitou Implementačnej agentúry MPSVaR SK, no ten končí 30.04.2018. Po ukončení projektu príde o prácu 3800 opatrovateliek a približne toľko (ak nie viac) seniorov zostane bez starostlivosti. MPSVaR SR sa vyjadrilo, že projekt pokračovať bude, ale nik nevie ako bude nastavený a kedy ho spustia. Podmienky sú nejasné, ani výška príspevku, ani jeho forma. Je to veľmi nefér pre seniorov, rodiny i pre nás poskytovateľov. Nik nevie čo sa bude diať od 01.05. 2018, po skončení projektu. Bolo potvrdené, že do roku 2020 projekt pôjde, no potom bude opatrovateľská služba len na pleciach samospráv. Pri tomto nastavení jej hrozí postupný zánik do stratena, lebo samosprávy nemajú dostatok financií na podporu sociálnych služieb a zákon o sociálnych službách s dotovaním opatrovateľskej služby neráta. Vraj je to úlohou samospráv, ktoré však na to financie nemajú... PRESNE TU vzniká začarovaný kolobeh, ktorý nič nerieši a nikomu nepomáha. Kto uhradí starostlivosť? Senior alebo jeho rodina? A z čoho, keď štát na opatrovateľskú službu neprispieva?

Počet seniorov rastie, populačne starneme, my mladí budeme pracovať do 62 rokov. Chodíme do práce, naši rodičia chodia do práce a o našich starých rodičov sa nemá kto postarať. Potrebujú pomoc, ale kto im pomôže, keď opatrovanie v domácom prostredí už nebude podporované dostatočne alebo vôbec? Všetci majú ísť do domovov dôchodcov a bude kľud?

V súčasnosti poskytovatelia zapojení do Národné projektu získali príspevok na financovanie plného úväzku opatrovateľky, ostatné financie získavajú platbou od klienta. Ak vypadne tento príspevok, budeme nútení starostlivosť s klientom ukončiť. Podotkneme len, že v súčasnosti výdavok na jedného klienta, u ktorého poskytujeme starostlivosť 8 hodín denne presahuje 900€ (mzda opatrovateľky, právnické služby, gastro lístky, prenájom priestorov, administratíva, telefón poštovné, a iné.. )

V tejto veci sme sa obrátili aj na úrady a Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny, no žiaľ neúspešne.

Je dôležité, aby ste o tomto vedeli, pretože aj Vás hlas, Vaša občianska iniciatíva môže budúcnosť opatrovania zmeniť k lepšiemu.

Vedzte, že my sme týmto článkom neskončili. Budeme sa pýtať a obracať na úrady a politikov až dokiaľ nás nevypočujú a nebudú problémy seniorov a opatrovania aktívne riešené.

Ďakujeme však, že VÁS máme a nie je Vám staroba ukradnutá. Vaša podpora (nielen) na Dobrej krajine nám dáva silu ísť ďalej :)

Vaša Prosocia