Pozývame Vás k nám do MOSTáckeho sveta, prosím usaďte sa a vyberte si.

Vitajte v MOSTe, kde môžu klienti (ľudia s duševným ochorením ) zmysluplne tráviť čas, rozvíjať svoje schopnosti a stretávať ľudí s podobnými problémami. Počas týždňa majú možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít – napríklad športové hry, výlety, spoločné varenie, debatný krúžok a ďalšie.

Dnes, pokračujeme v dielni počas štvrtka.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

ŠTVRTOK – Knižkovo/Výtvarná dielňa

Knižkovo

Knižkovo vedie sociálna pracovníčka Peťa. Stretávame sav skupine siedmych ľudí. Cieľom je prečítať si nejakú knihu, pričom si precvičíme pamäť, logiku a úsudok. Knižkovo je asi 4 ročný projekt. V rámci neho sme prečítali veľa titulov z rôznych žánrov - rozprávky, poviedky aj úryvky z románov. Mohli by sme spomenúť knihu od Paula Coelha Rieka, ktorá plynie, Čierno-bielu knihu rozprávok od Ľubomíra Feldeka, rozprávky Hansa Christiana Andersena, román Predčítač od Bernharda Schlinka a mnoho iných.

Ako to prebieha?

Peťa pri Knižkove využíva rôzne techniky - uzatváranie deja vlastnými slovami, skúšanie zapamätaného obsahu otázkami alebo konfrontovanie svojich názorov v rozhovoroch po prečítaní úryvkov. Občas dostávame za úlohu nájsť citát z ľubovoľnej oblasti. Neskôr sa nad ním kolektívne zamýšľame a hovoríme, v čom nás zaujal, alebo v čom sním nesúhlasíme.

Raz za mesiac chodievame do miestnej knižnice. Zamestnanci Vierka a Miky sa k nám správajú veľmi ústretovo a priateľsky. Pripravili nám už niekoľko prednášok a výstav.

Videli sme napríklad výstavu fotografií zvierat, na ktorú tematicky nadväzovalo čítanie z knihy Kráľ sivej svorky a premietanie filmu Medveď. Všetkých nás zaujal fakt, že hercami boli zvieratá a spôsob, ako to urobil režisér, je pre nás tajomstvom. Zaujímavým zistením bolo, že väčšina medveďov je ľavákov, až na Thora, hlavnej medvedej postavy, ktorý je pravák. Vďaka knihe sme sa zamysleli nad vzťahom človeka a prírody a uvedomili sme si, aká je príroda zároveň krásna aj nebezpečná. Zistili sme, že sme v mnohom podcenili možnosti zvierat. V príjemnej atmosfére sme sa ešte zatúlali medzi knihy a niektoré smesi požičali. Pri odchode z knižnice sme skonštatovali, že Vierka s Mikym robia svoju prácu zo srdca a s láskou. Vždy sa tešíme na ďalšiu návštevu.

(Pod taktovkou Maroša, prispel aj Igor a Dano)