V nedeľu, 6. 12. 2015 prišiel do nocľahárne Depaul Mikuláš v podobe skvelej akcie, DOMA DOBRE. V rámci programu druhého ročníka koncertu vystúpili naši Longital, holandskí My Baby, ako aj česká skupina Midi Lidi.

Ďakujeme všetkým partnerom, vďaka ktorým sa táto mikulášska akcia uskutočnila. Okrem Agentúry Pohoda aj MČ Ružinov, Slovenským elektrárňam, Dobrej krajine, p. Žídekovi za výbornú kapustnicu, dievčatám z portálu Sashe.sk, úžasným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, maliarovi Marekovi Ormandíkovi a vôbec, všetkým, ktorí prišli na podujatie aj preto, aby sa dozvedeli viac o problematike bezdomovovectva.

Počas koncertu sa podarilo vyzbierať neuveriteľných 1 977 eur. Peniaze použijeme na zabezpečenie prevádzky nocľahárne predovšetkým počas Vianoc, aby ľudia bez domova neboli počas sviatkov sami. Lebo ulica nie je domov. Počas vianočných sviatkov bude nocľaháreň otvorená aj cez deň a už štandardne pripravíme aj štedrovečernú večeru, vrátane kapustnice.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

ĎAKUJEME ešte raz všetkým a želáme pokojné prežitie adventného času.

Vďaka, že keď ide do tuhého, pomáhate :)

Viac foto od Vladislava Mikloša nájdete tu.