Onkologický tábor pre menšie deti od 6 do 12 rokov i pre teenagerov od 13 do 18 rokov sa bude konať v Pružine od 30.6 do 8.7.2017 "pod jednou strechou" avšak program bude oddelený a prispôsobený nielen veku ale aj zdravotnému stavu účastníkov.

Prihlásť sa môžete vyplnením online prihlášky do 13.6.2018 - https://lnk.sk/zJXY

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti
Chýba ešte 3 194 €

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti

Klub detskej nádeje

Pomôžte svojím darom 70 malým pacientom s kardiologickým ochorením. Vďaka vám zažijú atmosféru na letnom tábore a iné pekné zážitky.

Tábor je pre účastníkov bezplatný. Tábor je plne hradený KDN z asignácie 2% dane z príjmu a vďaka financiám zo zbierky Deň narcisov 2018 Ligy proti rakovine SR.

MO VO