17.4.2018 sme získali cenu Ligy za duševné zdravie SR pre združenia a jednotlivcov.

Milí priatelia,

máme úžasnú správu, 17.4.2018 sme získali cenu Ligy za duševné zdravie SR (LDZ) pre združenia a jednotlivcov. Naša pani riaditeľka, PhDr. Andrea Beňušková osobne prevzala cenu za prínos pre duševné zdravie združeniam a jednotlivcom.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 332,75 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Zdroj: Bratislava 17. apríla (TASR) – Liga za duševné zdravie SR (LDZ SR) v utorok v Bratislave ocenila osobnosti a organizácie za ich výnimočný prínos v oblasti duševného zdravia a za korektné šírenie myšlienok samotnej organizácie. Udelených bolo päť cien.

"Naša vďaka patrí tým ľuďom, ktorí sa téme duševného zdravia, búraniu predsudkov s ňou spojených, aktívne venujú. Umenie počúvať, vôľa pomáhať a ochota poradiť je cesta. Že nie je ľahká, o tom sa, nielen naši laureáti, denne presviedčajú," povedal riaditeľ LDZ SR Martin Knut.

Viac nájdete tu: Ocenenie pre MOST