„Stále viac sa ukazuje, čo všetko nás môže naučiť život okolo nás. Je dobré chodiť s otvorenými očami," hovorí Majka, odborná garantka komunitného centra v Kojaticiach.

Prínosy zážitkového vzdelávania si v komunitných centrách uvedomujú čoraz viac. Snažia sa preto učiť tak, aby si deti a mladí zapamätali všetko potrebné, teda na základe praktických skúseností v reálnych podmienkach.

Známky pre lepšiu budúcnosť
Chýba ešte 1 292,24 €

Známky pre lepšiu budúcnosť

Človek v ohrození

Doučovanie a tútoring detí z rómskych osád.

Okrem štandardných služieb, ktoré v oblasti vzdelávania pracovníci s podporou odbornej metodičky poskytujú (školský klub, doučovanie a tútoring, vzdelávacie workshopy, diskusie a prednášky na rôzne témy), sa snažia do výchovno-vzdelávacieho procesu vkladať i čoraz viac príležitostí na získanie kompetencií cez skúsenosť.

Vyrábali vianočné ozdoby

Takouto príležitosťou sú napríklad stretnutia s remeselníkmi a praktické workshopy na spoznávanie povolaní. „Pred časom sme sa s deťmi a mladými z komunitného centra Kojatice vybrali na poznávací výlet do Sveržova. Deti mali možnosť zoznámiť sa s prácou aranžérky. Sledovali, ako vyrába vianočné ikebany a ozdoby, napodobňovali, čo robí a neskôr si to sami skúšali," opisuje Majka.

Z jednoduchých vecí ako sušené pomaranče, škorica, slamienky či hlinené ozdoby tak deti vytvorili krásne diela. „Vyrábali ich s láskou a veríme, že tá sa prenesie aj do domácností, kde ikebany budú počas vianočných sviatkov," dodáva Jarka, ktorá vedie komunitné centrum vo Sveržove.

Decká si trénovali jemnú motoriku, ale aj estetické cítenie. Keďže pracovali v tímoch, učili sa komunikovať, spolupracovať, hľadať kompromisy, prejaviť sa.

Stačí vytvoriť priestor

„Potvrdilo sa, že veľa sa učíme od ľudí okolo nás, jeden od druhého. Treba len deťom vytvoriť priestor a potom ich stačí nechať, aby ostatných pozorovali. Neskôr naberú odvahu a opýtajú sa," hovorí Majka.

Netreba zabúdať, že vzťahy sa budujú dlhodobo a dôležitá je dôvera. „Niekedy sa mladí otvoria ťažšie dospelému človeku či nejakej autorite. Je preto veľmi vzácne, ak sa majú možnosť porozprávať o veciach, ktoré denne prežívajú, so svojimi rovesníkmi - s ľuďmi v rovnakom veku či v podobnej životnej situácii," zdôrazňuje Jarka.

Zvedavosť prekonala prvotný strach

Počiatočné rozpaky, strach a obavy postupne prekonala zvedavosť a spolupráca pri vytváraní spoločného diela. Deti sa začali rozprávať a zdieľať skúsenosti i zážitky z komunitného centra, školy, zo života.

„Vo Sveržove sa deti na chvíľu zahrali na sprievodcov a urobili svojim hosťom z Kojatíc prehliadku komunitného centra. Pochválili sa aktivitami, ktorých sa zúčastňujú a niektoré z nich deťom aj predviedli," opisuje Jarka.

Po kreslení a čítaní sa zábava rozprúdila v rytme gitár a kachonu. Začalo sa hrať, spievať a dokonca aj tancovať! V atmosfére radosti, pohody a pochopenia sa bariéry postupne lámali, deti sa skamarátili a tešia sa na ďalšiu návštevu.

„Stretnutie mladých z našich komunitných centier potvrdilo, že učenie zážitkom nie je čarovná formulka. Deti, ktorým v sociálne aj kultúrne segregovanom prostredí často chýbajú podnety, ktoré sú pre majoritu úplnou samozrejmosťou, reagujú na nové prostredie veľmi intenzívne. To, čo si prežijú na vlastnej koži, sa pre nich stáva skutočným a oveľa ľahšie si to aj zapamätajú. A o každý prežitý poznatok sa veľmi radi podelia aj s tými, ktorí takúto možnosť nemali. Učenie nekončí, o zážitky sa predsa treba deliť," uzatvára Majka.