Tento týždeň sme si trochu pocestovali. Hoci na našej vzdelávacej včelnici na Liešnici to už pár týždňov poriadne bzučí, dovolili sme si ešte trošku pocestovať po Slovensku, kým sa naša piata sezóna nezačne naplno a my sa nezastavíme až do jesene. S našim programom sme navštívili Spojenú školu vo Svidníku, aj diskusiu o Rómoch v Banskej Bystrici.

Náš týždeň začal pracovným výletom na východ Slovenska, kde sme pred tým ešte neboli a hoci sme nevedeli čo očakávať, ostali sme veľmi príjemne zaskočení, motivovaní aj inšpirovaní. Školu sme navštívili v rámci ročného projektu Včelie školy pre materské a základné školy, ktorý sme organizovali ešte v školskom roku 2015/2016. Do tohto pilotného projektu sa zapojilo 20 škôl z celého Slovenska. Školy pravidelne dostávali pracovné listy a materiál s aktivitami o včelách a inom užitočnom hmyze. Na záver každého pracovného listu bola aj praktická aktivita, ktorú po tom, ako sa o danej téme pani učiteľky so žiakmi porozprávali následne aj zrealizovali. Aktivity boli veľmi rôznorodé, od ochutnávok medu, výroby domčekov pre hmyz či sviečok až po hry či dokonca maškarný ples. Za každú zrealizovanú aktivitu získali školy body a mohli sa tak zapojiť do súťaže o zážitkový program na našej vzdelávacej včelnici. Väčšina škôl bola veľmi aktívna, no suverénnym víťazom sa stala Spojená škola vo Svidníku. Táto škola okrem všetkých nami ponúkaných aktivít vymyslela aj veľa vlastných, pri ktorých sme len žasli nad kreativitou a nadšením detí, ktoré z fotiek priam sršalo. Keďže Svidník je od našej včelnice naozaj veľmi ďaleko a bolo by veľmi náročné sa so žiakmi k nám dopraviť, požiadali nás, aby sme zážitkový program realizovali my u nich na škole. Už pri vstupe do školy nás vítal hrdý nápis, že sú Včelia škola a hneď sme si všimli nápaditú nástenku venovanú včelám. V učebni, kde sa konala beseda mali tiež všelijaké včelárske pomôcky a panely o tom, aké sú včely užitočné. A čo nás najviac potešilo bolo, že žiaci správne odpovedali na naše otázky, mali veľmi dobrý prehľad o včelách.

Včelia kRAJina
Chýba ešte 2 614,6 €

Včelia kRAJina

kRaj

Vo Včelom kRaji vieme o včelách VČELYčo a s veľkou radosťou sa o naše vedomosti delíme s ostatnými. Pomôžte aj vy s budovaním prvej vzdelávacej včelnice a environmentálneho centra venovaného opeľovačom.

Hoci včela medonosná je aj povinným učivom v osnovách, naše skúsenosti sú skôr, že nie vždy sú žiaci tak dobre pripravení ako sme mali možnosť zažiť vo Svidníku. Dúfame, že to bolo aj našou zásluhou a našim projektom Včelie školy, ale nepochybne to bola najmä zásluha šikovných pani učiteliek, ktoré sa žiakom trpezlivo venujú, vymýšľajú pre ne zaujímavé aktivity nad rámec svojich povinností. Návšteva školy nás veľmi povzbudila a odchádzali sme s pocitom, že hoci je učiteľský chlebík mimoriadne náročný a nedostatočne ohodnotený či už finančne, alebo spoločensky, aj napriek tomu sa nájdu učiteľky a učitelia, ktorí svoje povolanie berú ako svoje poslanie, motivuje ich láska k žiakom a snaha im odovzdať niečo cenné.

Dúfame, že svojou prácou aj my odovzdávame žiakom niečo cenné a možno niektorí sa v budúcnosti vďaka tomu rozhodnú aj pre prácu včelára:)

Niekedy dostaneme aj takéto milé darčeky, ktoré svedčia o tom, že žiaci si niečo odniesli, tému pochopili a nadchli sa včelami a včelárstvom.

V podobnom duchu sa niesla aj beseda v Banskej Bystrici. Dišputy II., ktoré organizovala platforma Nie v našom meste pod Centrom komunitného organizovania, boli tentoraz na tému Rómovia na Slovensku. Okrem nás diskutovali a zdieľali svoje skúsenosti s prácou s Rómskou komunitou sociálny a terénny pracovník, zakladateľ občianskeho združenia, ktoré sa venuje sociálnemu podnikaniu a aj dve pani učiteľky (jedna laureátka ocenenia Biela vrana), ktoré učia na základných školách, kde žiaci sú len z minority.

My sme zdieľali skúsenosti z nášho projektu Beeznis, kde sme pracovali s marginalizovanými komunitami ako sú dlhodobo nezamestnaní, vidiecke ženy, ľudia s mentálnym hendikepom, či Rómovia. Týmto ľuďom sme poskytli pravidelné teoretické a praktické stretnutia, mentoring tak, aby po absolvovaní kurzu boli schopní samostatne včeláriť. Druhú skupinu sme vyučili ako spracovávať včelie produkty do zaujímavých kozmetických, či dekoračných predmetov, predajom ktorých si môžu privyrobiť k rodinnému rozpočtu.

Jožko, absolvent nášho kurzu, teraz už samostatne pracujúci včelár

Radi sme zdieľali svoje skúsenosti, no oveľa radšej sme počúvali príbehy ostatných diskutérov. Bolo veľmi pozitívne počuť toľko silných skutočných príbehov a sledovať oduševnenie všetkých diskutujúcich s ktorým sa napriek neľahkým podmienkam venujú svojej práci. Odchádzali sme s pocitom, že v tejto krajine je veľa ľudí, ktorí svojou mravenčou (či včelou?:) prácou pomáhajú meniť obraz spoločnosti k lepšiemu, búrať predsudky a pomáhajú ľuďom v neľahkej situácií. S pocitom, že je tu veľa ľudí, ktorým záleží na iných ľuďoch, aj na životnom prostredí. Je to pre nás veľká motivácia, povzbudenie do novej sezóny a aj záväzok, aby sme sa svojej práci venovali naplno, lepšie a s ešte väčším elánom ako doposiaľ.

Podporím!