Sympatická šesťčlenná rodinka z Afganistanu prišla na Slovensko už takmer pred šiestimi rokmi. Pán Asad a pani Maniga sú rodičmi štyroch krásnych princezien vo veku 3, 6, 8 a 11 rokov. Začiatok ich pobytu na Slovensku nebol idylický. Utekali pred nebezpečenstvom zo strany Talibanu a cesta s malými deťmi bola plná nástrah. Po príchode na Slovensko však najprv strávili päť mesiacov v zaistení. V skutočnosti to bolo presne 5 mesiacov a 10 dní, takýto zážitok si ľudia pamätajú dlho.

O tom, čo je zaistenie a aké podmienky v zaistení rodiny s deťmi na Slovensku zažívajú sa dozviete viacej na našej webstránke na tomto linku http://www.hrl.sk/zaistenie-rodin-s-detmi

Odvtedy chvalabohu pretieklo už veľa vody v Hornáde a rodina dostala na Slovensku doplnkovú ochranu a usadila sa v Košiciach. Staršie dievčatá tento rok ukončujú prvý a tretí ročník na základnej škole, stredná navštevuje materskú školu a najmladšia ešte ostáva doma s maminou. Dievčatám majú v škole úspech, výborný prospech a sú všestranne nadané.

Dajme šancu utečencom
Chýba ešte 5 304,19 €

Dajme šancu utečencom

Liga za ľudské práva

Pomáhame utečencom, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl, ako aj tým, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Snažia sa tu žiť, naučiť sa slovenský jazyk, nájsť si prácu, začleniť sa do našej spoločnosti... začiatky sú ťažké a my našim klientom pomáha ich prekonať a viesť plnohodnotný život.

Dlhodobo sa však nedarilo Asadovi nájsť si v Košiciach prácu, alebo aspoň dlhodobejšiu brigádu. Schopnosť zamestnať sa mu čiastočne sťažuje aj jeho zdravotné postihnutie. Neúspech pri hľadaní zamestnania ho frustroval natoľko, že sa rozhodol hľadať šťastie na pracovnom trhu v zahraničí. Rozhodol sa zariskovať a vycestoval aj s celou rodinou do Rakúska, kde mu jeho príbuzní ponúkli pomoc. Šťastie mu však neprialo a nebolo pre neho možné, aby tam ostal žiť a pracovať.

Po návrate na Slovensko zistil, že stávka bola priveľká, nakoľko do sociálneho bytu, v ktorom predtým v Košiciach bývali, sa medzitým nasťahovali iní klienti. Vrátil sa po sklamaní zo zahraničia, bez potrebného zárobku, bez akejkoľvek finančnej pomoci zo strany štátu. Priatelia a príbuzní pomohli, rodina neostala na ulici. Našli si dočasné riešenie svojho bývania. Pán Asad si hľadá zamestnanie v Trnave alebo Bratislave a okolí. Tentokrát sa to určite podarí.

Ak by ste chceli rodine v krízovej situácii pomôcť s ich reštartom na Slovensku, kliknite tu a prispejte. Finančné dary budú použité na pomoc s financovaním nevyhnutných potrieb pre dievčatá a na úhradu nájomného.

#detinepatriadovazenia