Desiatky návštevníkov benefičného koncertu prispeli na pomoc vysídleným rodinám na Ukrajine.

To, že dobro a štedrosť nemusí byť len výsadou vianočného obdobia, dokázali účastníci novoročného benefičného koncertu na pomoc Ukrajine, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 17.januára 2016 vo farskom kostole Rímskokatolíckej farnosti sv. Gorazda.

Na koncerte vystúpili bez nároku na honorár desiatky umelcov z folklórnych súborov Krasňanka a Košičan, gospelová kapela G.O.D.´S a deti z detského domova v Košickej Novej Vsi.

Susedská pomoc Ukrajine
Chýba ešte 9 912,36 €

Susedská pomoc Ukrajine

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Susedská pomoc Ukrajine)

Odchádzali narýchlo, zachraňujúc si životy pred streľbou a ohrozením. Zanechali všetko a utekali smerom na západ, do bezpečnejších regiónov. Už dva roky žijú v provizóriu, ďaleko od svojich domovov. Pomôžme ukrajinským utečencom.

Výťažok koncertu, ktorý dosiahol fantastickú výšku 2.356,35 EUR, bude použitý na zabezpečenie humanitárnej pomoci zhruba 50-tim vysídleným rodinám, ktoré našli útočisko v Užhorode a jeho okolí a financovanie prevádzky kuchynky s práčovňou v hoteli Zakarpatyia.

Veľká vďaka patrí farnosti a Mestskej časti Košice-Západ za skvelé organizačné zabezpečenie, a tiež konkrétnym ľuďom a spoločenstvám. Aj vďaka ich štedrosti a nezištnej pomoci môžeme už jeden rok poskytovať vysídleným rodinám konkrétnu pomoc a podporu v najnutnejších potrebách.

Ďakujeme!

Úsmev ako dar
Foto: archív MČ Košice - Západ a Úsmev ako dar