Snoezelen. Zvláštne holandské slovo, ktoré označuje viaczmyslovú terapiu s čarovnými účinkami. Vďaka Vašim darom sme mohli inštalovať prvú špeciálnu pomôcku, farebný bublinkový valec s rybičkami. Ďakujeme, vďaka Vám môžeme pomáhať ťažko zdravotne znevýhodneným deťom aj týmto "vesmírnym" spôsobom.

Koncom roka 2015 sa u nás veľa udialo. Vyškolili sme kolegyne na terapiu Snoezelen a ďalšie sa stali certifikovanými odborníkmi na bazálnu stimuláciu. Sú to dve dôležité terapie, ktoré veľmi pomáhajú prácovať s ťažko zdravotne postihnutým klientom. Bazálna stimulácia je jemná dotyková terapia a pomáha tým, ktorí majú nedostatok určitých podnetov. Snoezelen je špeciálna viaczmyslová terapia, ktorá každému pomôže tak, ako potrebuje: autisti, ktorí trpia precitlivelosťou na vonkajšie podnety sa dokážu uvoľniť, zrelaxovať, utíšiť. Ťažko kombinovane postihnuté deti a dospelí trpia nedostatkom podnetov a pre tých je zdrojom povzbudenia, energie, prebudenia záujmu o svet. Snoezelen pracuje s farbami, hudbou, vizuálnymi efektmi, svetlom, vibráciami, vôňami, jemným pohybom. Veci naučené v tomto priestore zanechávajú dlhšiu pamäťovú stopu. Naši Nezábudkári sa veľmi tešia z bublinkového valca, sami si ho ovládajú vďaka špeciálnemu ovládaniu.

Máme v pláne pokračovať v budovaní snoezelen miestnosti, chceli by sme špeciálny projektor, svetelné vlákna, polohovací tvarovaný vak Veríme, že s Vašou pomocou to určite dokážeme, lebo naši zverenci sú odkázaní na našu a Vašu podporu.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Ako prejav vďaky voči všetkým, ktorí nám pomohli aj najmenším spôsobom v roku 2015 sme si dovolili zverejniť ich mená v týždenníku Senecko.