Niektorí z nás prichádzajú s deťmi do kontaktu vo väčšej miere, iní pomenej. Každopádne, deti sú súčasťou našich životov a našej komunity - stretávame ich v bytovke, obchode, mhd, na ulici, v kostole, keď prechádzame okolo detského ihriska, keď ideme pre deti do školy....

Okolo každého z nás sú deti, ktorým ide rôznym spôsobom o život. O kvalitu ich života, súčasného i budúceho. Pretože to, čo prežijú alebo naopak neprežijú v detstve, ich ovplyvní na celý život. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako sa deti, ktorým ste nablízku, majú? Či im niečo nechýba?

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 890,73 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

Tento rok v kampani (Keď) Ide o život spolu s vami hľadáme spôsoby, ako sa pre ne môžeme stať oporou a ako každý z nás môže prekročiť svoju rolu suseda, okoloidúceho, spolucestujúceho, rodiča spolužiaka, strýka, staršej sesternice… Niekedy stačí málo a môžeme deťom v našom okolí navrátiť pocit bezpečia, potrebnú nádej a dôveru, ktorú postrádajú. Prejavme záujem, povzbuďme dieťa, poskytnime mu podporu. Dieťa od susedov, ktoré sa potuluje často samo vonku, môžeme pozvať k nám, aby sa pohralo, pomôcť mu s domácimi úlohami, vziať ho na výlet, ponúknuť pomoc a priateľstvo jeho rodičom.

Ak budeme počúvať inštinkt, ktorý máme každý v sebe, môžeme sa stať pre deti dôležitými dospelými, ktorí ich ovplyvnia na celý život, stanú sa ich vzormi a kamarátmi. A možno v nás vyrastie rozhodnutie ponúknuť dieťaťu vzťah a domov. www.mastovsebe.sk

Projekt (Keď) Ide o život, ktorý realizujeme v spolupráci s Nadáciou Orange má za cieľ predstaviť pestúnstvo a jeho rôzne rozmery. Od ,,pestúnstva" ako otvorenosti a vnímavosti k potrebám detí, až po pestúnstvo ako šancu na život v rodine pre deti vyrastajúce bez rodičov.

Prečo sa venujeme rozvoju pestúnstva?

Na Slovensku je stále veľká skupina detí, ktoré vyrastajú dlhodobo mimo rodinného prostredia. Sú to hlavne staršie deti, medzi 8. a 18. rokom, deti so zdravotnými problémami, väčšie súrodenecké skupiny. Pre tieto deti ťažko hľadáme rodinu a dostali dokonca svoju nálepku „ťažko umiestniteľné deti". Riešením pre tieto deti môže byť pestúnska starostlivosť o ktorej sa na Slovensku málo hovorí a málo ľudí rozumie, čo pestúnstvo vlastne je.

Aby mohla byť pestúnska starostlivosť efektívnym riešením pre veľkú časť detí, ktoré sú dnes „zaseknuté" v inštitucionálnej starostlivosti, je potrebné upraviť pestúnstvo legislatívne, zabezpečiť systematické odborné služby pre pestúnov, zvýšiť materiálne a finančné zabezpečenie a vytvárať pre pestúnov podporné prostredie v komunite.

Vieme, že nie každý môže prijať dieťa do svojej rodiny. No každý z nás môže svojím dielom prispieť k vytváraniu bezpečného prostredia pre deti tam, kde žije. Napríklad tým, že začneme byť v našej komunite vnímavejší na potreby detí, ktoré postrádajú bezpečie, no môžu ho nájsť v našom pozdrave, záujme o to, ako sa má, priateľstve a pomoci dieťaťu a jeho rodičom.

Ing. Ivana Bizoňová

komunikácia s verejnosťou a fundraising