Nachádzame sa v období, kedy opäť môžete darovať svoje 2% neziskovému sektoru. Ako je už zvykom, o vaše 2% sa uchádzame aj my - Liga proti rakovine. Vďaka nim vieme realizovať naše projekty, ktorými už dlhé roky pomáhame pacientom, bojujúcim s rakovinou a ich blízkym.

Liga proti rakovine je tu pre onkologických pacientov a ich blízkych už 28 rokov. Za toto dlhé obdobie sa nám podarilo zrealizovať množstvo zmysluplných a prínosných projektov, ktoré slúžia na priamu pomoc pacientom a ich rodinám, no taktiež sú určené aj na vzdelávanie a informovanie verejnosti o význame prevencie a dodržiavania zdravej životosprávy.

Naše služby a projekty, ktorými chceme pomôcť pacientom a ich blízkym jednoduchšie zvládať bremeno rakoviny a ťažkú situáciu, ktorá v ich živote nastala, by sme ale nemohli realizovať bez neustálej podpory verejnosti, či už počas zbierky Deň narcisov alebo darovaním 2% z daní. Bez vašej podpory by sme jednoducho nemohli existovať. Práve preto sa budeme veľmi tešiť, ak sa rozhodnote venovať nám svoje 2% z daní. :) Vyhlásenie na poukázanie 2% z daní nájdete na našej stránke: https://www.lpr.sk/2-percenta-z-dani/

Onkoporadňa (nielen pre onkologických pacientov)
Chýba ešte 1 999,5 €

Onkoporadňa (nielen pre onkologických pacientov)

Liga proti rakovine

Ak potrebujete poradiť v otázkach súvisiacich s onkologickou diagnózou či v oblasti výživy alebo máte záujem využiť sociálno-právne poradenstvo, ako aj rady psychológa, využiť môžete našu bezplatnú telefonickú a mailovú Onkoporadňu. V Onkoporadni sú pre pacientov, ich blízkych a širokú verejnosť každý deň k dispozícii odborníci z rôznych oblastí, ktorí Vám zodpovedajú vaše otázky, poradia, podporia a poskytnú informácie.

A čo všetko dokážeme vďaka vašej podpore zrealizovať?

  • Denné aktivity a programy pre pacientov v troch Centrách pomoci LPR – Bratislava, Košice, Martin
  • Mailová a telefonická Onkoporadňa – každý deň sú k dispozícii odborníci v oblasti onkológie, psychológie, sociálneho a právneho poradenstva či v oblasti výživy
  • Psychosociálna sieť – pre pacientov a ich rodiny bezplatné poradenstvo 20-tich psychológov v rámci SR v nemocniciach a ambulanciách
  • Ubytovacie zariadenia pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a v Košiciach
  • Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov v liečbe či po liečbe
  • Rodinná týždňovka pre rodiny, kde jeden z rodičov je onkologický pacient
  • Preventívno-informačné kampane, workshopy, prednášky
  • Publikačná činnosť so zameraním na informovanie o jednotlivých onkologických diagnózach či preventívno-informačné letáky
  • Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi

Prostredníctvom Dobrej krajiny môžete podporiť priamo aj jeden z našich projektov, ktorým je Onkoporadňa (nielen pre onkologických pacientov).

V Onkoporadni sú pre pacientov, ich blízkych a širokú verejnosť každý deň k dispozícii odborníci z rôznych oblastí – onkológovia, psychológovia, výživoví asistenti, sociálno-právni poradcovia a pod. Tento zoznam odborníkov neustále dopĺňame, aby sme v rámci nášho poradenstva zabezpečili čo najširšie spektrum kvalitných odborníkov. Okrem toho neustále časovo rozširujeme ich služby. Niektorí odborníci sú v Onkoporadni k dispozícii aj vo vybraných hodinách počas víkendov či sviatkov, ako aj vo večerných hodinách počas pracovných dní. Na webovej stránke https://www.lpr.sk/onkoporadna/ vždy nájdete aktuálny týždňový rozpis služieb odborníkov v Onkoporadni.