Keď Vás obklopujú ľudia, ktorí Vám rozumejú a pomáhajú, slnko v duši Vám žiari napriek sychravému novembru. Zohrieva srdce, v ktorom dobrý pocit kvitne ako tie jarné nezábudky.

Milí darcovia! Radi by sme vás informovali, čo mimoriadne sa u nás udialo za posledné mesiace. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s klinickým logopédom, aby naše hovoriace deti mali ľahšiu cestu ku kvalitnej verbálnej komunikácii. Mali sme u nás predstavenie Červených nosov - Clowndoctors a naši členovia sa veľmi potešili aj klauniáde z nadácie Dr.Klaun. Urobili sme si malý výlet do Senca mestským autobusom na výstavu detských ilustrácií a zobrali sme našich na prechádzku po meste, ba aj do cukrárne. Takéto drobné radosti sú dôležité pre všetkých nás a pre tých, ktorí sa bez pomoci nezaobídu sú to dlho žiariace chvíľky radosti.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Plánujeme zaviesť viaczmyslovú terapiu Snoezelen, ktorá zapája do učenia a činností všetky zmysly človeka. Tú istú tému uchopuje zrakom, sluchom, čuchom, hmatom, chuťou, aj zmenou polohy. Zanecháva hlbšiu pamäťovú stopu v mozgu, aktivizuje tých, ktorí majú málo podnetov a uvoľuje telo a myseľ tým, ktorí trpia precitlivelosťou na zmyslové podnety, napr. autistov. Chodíme na školenia, máme objednaný špeciálny vibračný svetelný bublinkový valec ako prvú pomôcku do špeciálnej snoezelen izby a máme veľké plány. Získali sme hojdacie kreslo, ktoré vieme použiť terapeuticky na veľmi veľa činností a je neuveriteľne obľúbené. Máme nové, jemne znejúce muzikoterapeutické hudobné nástroje, ktoré používame aj na bazálnu stimuláciu sluchu. Plánujeme získať financie na nové rehabilitačné pomôcky.


Pripravujeme naše veľké stretnutie s Mikulášom, kedy naše priestory praskajú vo švíkoch. Nacvičujeme kultúrny program, spieva sa, tancuje.. Pôjdeme pozrieť vianočné trhy v Bratislave autobusom, čo bude zážitok pre všetky zmysly.

Zapájame sa do špeciálnej výzvy Dobrej Krajiny s názvom Dobrý Obchod, kde na portáli www.sashe.sk môžu získať darcovia za svoje dary darčeky pripravené našimi klientmi počas arteterapie, voňavé bylinkové vrecúška a liečivé pohánkové vankúše.

S Vašou podporou môžeme spoločne vytvárať inšpirujúci svet plný farieb, zážitkov, hodby a individuálnych možností rozvoja šitých na mieru našim klientom. Ďakujeme.