Konrád a jeho 5 kamarátov recitovali pred obecenstvom už siedmy krát!

Pre našich členov je vystupovanie pred obecenstvom obrovské sebazaprenie, dlhá príprava, potom tréma z vystupovania a vo finále neskutočná číročistá radosť z vlastného výkonu. Hrdosť na seba, radosť zo stretnutí s kamarátmi a z krásne stráveného dňa. 12-ročný Konrád s úžasnou pamäťou, ale ťažkým autizmom pri prvej návšteve Nezábudky nekomunikoval a skoro celý čas strávil na sedačke a koberci čo najbližšie k dverám. Po viacerých rokoch navštevovania Nezábudky akceptuje svoj kolektív, recituje dlhé básne a krásne spieva. Aj jeho veľkí kamaráti Barni, Marika, Katka, Marika, Kristína majú každý svoj osobný príbeh. Pred obecenstvom recitovali po siedmy krát! Láska k poézii, krátkej próze nepozná hranice a poskytuje nevšedné citové zážitky každému človeku. Vaša podpora Nezábudky má mnohoraké výsledky a pomáha pri prekonávaní každodenných bariér, ktorým naši členovia denne čelia. Je to beh na veľmi dlhú trať, ale výsledky stoja za to. ĎAKUJEME VÁM!

Nezábudka
Chýba ešte 8 998,8 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.