Aký je to pocit celý rok sa tešiť na výlet autobusom? Kam? Že úplne jedno kam? Pre bežného človeka úplná samozrejmosť, banálna vec, pre väčšinu našich členov úžasná, vzácna, mimoriadna udalosť. Aj preto chodíme ku dňu detí na výlet.

Aký je to pocit celý rok sa tešiť na výlet autobusom? Kam? Že úplne jedno kam? Pre bežného človeka úplná samozrejmosť, banálna vec, pre väčšinu našich členov úžasná, vzácna, mimoriadna udalosť. Aj preto chodíme ku dňu detí na výlet. Tento rok to boli Bojnice. Bojnická zoologická záhrada bola veľkým potešením pre deti z Nezábudky, malí aj veľkí s nadšením a záujmom pozorovali svet zvierat. Popoludní sme si mohli vychutnať sokoliarske umenie skupiny Aquila a na záver sme sa na chvíľu zrelaxovali v nádherných termálnych Kúpeľoch Bojnice. Takéto výlety vždy spájame s plávaním, lebo rehabilitačný účinok vody je veľmi prospešný pre každého imobilného, aj mobilného, chorého aj zdravého človeka. Aj zážitky z Bojníc budú veľmi dlho rezonovať v srdciach a dušiach zúčastnených. A verte, že pre rodinu s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je oveľa ľahšie spoločne vykročiť do sveta a ísť na výlet s Nezábudkármi, ako ísť samostatne. Lebo niekam patria a sú so svojimi. Finančná pomoc darcov umožňuje realizovať aj takéto výlety a sme za to veľmi vďační. Ďakujeme. Fotoalbum udalosti nájdete tu:

Nezábudka
Chýba ešte 8 998,8 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.