... čo všetko sa už túto jeseň udialo okolo OZ Nepočujúce dieťa a podpory uškových detí.

V septembri si pripomíname týždeň nepočujúcich. Najlepší čas pustiť sa ešte intenzívnejšie do presadzovania záujmov detí s poruchou sluchu a ich rodín?
Určite áno.

V lete sme spolu s OZ Infosluch poslali na ministerstvá otvorené listy upozorňujúce na alarmujúcu situáciu s nedostatkom odborníkov a financií na pomoc deťom s poruchou sluchu a deťom s viacnásobným znevýhodnením. Teraz nasledovala kampaň Neverím vlastným ušiam.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 479,77 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

V krátkych videách hovoríme o tom, že:


včasná intervencia je kľúčová,


pomoc pre deti s poruchou sluchu je potrebná včas - aby mali šancu vyvíjať sa podobne ako počujúce deti a


hlavne nikdy nepodceňujte svoje podozrenie.

Delíme sa o našu radosť z detí a s deťmi. Dostali pomoc včas a teraz si spievajú, čítajú a rozprávajú vtipy. Pre bežných rodičov možno samozrejmosť, pre našich
uškových rodičov obrovská dávka nádeje a motivácie konať rýchlo a vytrvalo. Hľadať tých správnych odborníkov a denne sa učiť so svojimi deťmi zvuky počúvať,
rozumieť im a vedieť ich vysloviť.

Ukazujeme, ako rodičia prišli na poruchu sluchu u svojho dieťaťa. Preto ak môžete, pomôžte nám šírením týchto informácií a videí ďalej.

Juraj a Adriana Kemka, milé rodiny a deti s poruchou sluchu, ĎAKUJEME za váš hlas a Jaro Ridzoň za skvelé spracovanie!


Kampaň sme odštartovali na rovnomennom podujatí v OC Bory Mall. To už sme fakt neverili vlastným ušiam, aké obrátky naberáme. Pokrstili sme knihu Máme dieťa
poruchou sluchu - symbolicky bublifukom, aby naše deti s poruchou sluchu neostávali v bubline ticha, ale mohli si užívať svet plný zvukov.

Účastné boli všetky tri autorky - skvelé odborníčky - Silvia Hovorková, Darina Tarcsiová a Martina Rzymanová.

Okrem expertízy priniesli aj veľký kus človečiny - ĎAKUJEME z celého srdca!

Nielen deti si užili bublinkovú šou Mr. Bubble. Koncert a workshop Musica Medica nám umožnil vnímať hudbu netradične. Vďaka FouFou ateliér a BikeLab si deti užili,
po absolvovaní workshopov, chutné odmeny. Za príjemné moderovanie podujatia ďakujeme Matúšovi Krnčokovi.

Že investovať do včasnej intervencie sa z finančného hľadiska oplatí aj štátu sme informovali začiatkom októbra. Analýza nákladov a prínosov terénnej včasnej intervencie bola vypracovaná v spolupráci odborníkov na poruchu sluchu, hlasu rodičov a analytikov z Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Spoluprácu iniciovala Implementačná jednotka Úradu vlády SR, Nadácia Pontis a Nadačný fond Telekom. Obrovská vďaka všetkým analytikom z menovaných ministerstiev, ktorí analýzu dokončovali po večeroch, pretože počúvali potreby rodín detí s poruchou sluchu.
Menovite ĎAKUJEME: Miriam Letovanec, Zuzka Baranovičová, Laura Salomonsova, Soňa Slobodníková, Michaela Bednarik, Martin Krok.
Obrovská vďaka tiež odborníkom, ktorí pomohli dodať tie potrebné dáta Darinka Tarcsiová, Silvia Hovorková, Martina Rzymanová, Anka Šmehilová.

Iba spojením síl vyššie menovaných, rodičov a ďalších pomocníkov sa podarilo potrebám rodín dodať ten správny hlas.

Výsledky analýzy hovoria, že každé euro investované do včasnej pomoci sa štátu vráti viac ako trojnásobne. V súčasnosti deti so sluchovým postihnutím navštevujú materskú školu dvakrát menej ako deti z bežnej populácie a ich rodičia často odďaľujú svoj návrat do práce. Tretina detí navštevuje špeciálne školy a iba menej ako desatina absolventov stredných škôl pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Dospelí ľudia so sluchovým postihnutím sa následne ťažšie uplatňujú na trhu práce.

Možno ste zaregistrovali, že v období nasledujúcom po predstavení analýzy a podujatí bolo o nepočujúcich deťoch dosť počuť aj z médií.

Týmto ďakujeme Táni Švrčkovej z Nadačného fondu Telekom, Palimu Hricovi, Dominike Horňákovej a daľším pomocníkom z Nadácie Pontis. Natálii Tomekovej
a Lubke Stanek z Nadácie otvorenej spoločnosti, Silvii Paprancovej z PRime time a užasnému tímu z Mayer/McCann Erickson. Za skvelé fotografie a profesionálny
prístup patrí vďaka Tomášovi Halászovi a Adamovi Kováčovi.

Ocitáme sa túto jeseň nejako často v neznámych vodách, vystupujeme z komfortnej zóny, zažívame nevídané a nepočuté….ale čo by sme neurobili pre vás a pre deti s poruchou sluchu :))

Šoky spôsobujeme nielen sebe - Maťka Rzymanová prejavila napríklad obrovskú statočnosť, keď pricestovala do Bratislavy rovno do živého vysielania Dámskeho magazínu.

Záznam nájdete v archíve RTVS zo dňa 10.10.2018.

Náš celkový pocit je vlastne tiež taký jesenný. Veci, ktoré vznikali dlhší čas, potrebovali dozrieť, teraz prinášajú ovocie. Tešíme sa a ďakujeme, že ste v tom spolu s nami.


Ľubka Majtánová a jej družina

Pridajte sa, prosím, k našej snahe neostať ticho. Podporte nás na dobrej krajine.


PS: Pes z videí sa skutočne volá Bobika (áno, ako tá dávna reklama v čínskej reštaurácii) a videli ste ju aj v titulnej fotke článku.