Na druhej zo série diskusii o nepočujúcich sa budeme pýtať na to, ako a prečo s deťmi s poruchami sluchu objavovať umenie.

Zamysleli ste sa nad otázkou, či je umenie rovnako súčasťou sveta nepočujúcich ako počujúcich? Nevedomky svet počujúcich stavia nepočujúcim bariéry pri snahe stretnúť sa s umením. Napríklad pri hudbe predpokladáme, že je určená tým, čo počujú, ale hostia druhej zo série diskusii v rámci kampane Nepočujúce dieťa nás presvedčia, že hudbu môžeme aj cítiť. Spolu s nimi budeme hľadať odpoveď na otázku, aké možnosti majú nepočujúce deti, aby rozvíjali svoj talent v špecializovaných krúžkoch, umeleckých školách alebo v rámci vysokoškolského štúdia?

Vďaka našim hosťom budeme mať možnosť pozrieť sa na túto tému z pohľadu pedagógov, absolventov, psychologičky, nepočujúcich aj počujúcich, hercov a hudobníkov. O svojich skúsenostiach nám prídu porozprávať:

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 7 027,86 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Docentka Veronika Broulíková z Divadelnej fakulte JAMU v Brne, ktorá stála pri zrode odboru „Výchovná dramatika pre nepočujúcich" po boku profesorky Zoji Mikotovej. Veronika Broulíková sa venuje sa aj témam rehabilitácie a resocializácie detí s poruchou sluchu a psychológii nepočujúcich.

Hudobníci Boris Čellár a Eddy Portella ukazujú nepočujúcim deťom svet hudby. Jazzman Boris Čellár spolu s britským hudobníkom Ramim Shaafim viedol hudobné workshopy „Musica Medica – hudba sa nás dotýka".

Deti so sluchovým postihnutím sa na nich zoznámili s hudobnými nástrojmi a naučili sa hudbu cítiť. Perkusionista Eddy Portella založil a umelecky vedie bubenícky orchester Tortola Drums s nepočujúcimi deťmi zo Špeciálnej ZŠ na Hrdličkovej ulici v Bratislave. Venuje sa s nimi nielen muzikoterapii, ale zároveň spolu tvoria umenie.

Nepočujúci herci Divadla Tiché Iskry Zuzana Knapová Daubnerová a Jozef Rigo - sú absolventi odboru Výchovná dramatika pre nepočujúcich na JAMU v Brne. Divadlo Tiché Iskry je jediným profesionálnym divadelným súborom nepočujúcich na Slovensku. Okrem divadla sa obaja venujú aj nepočujúcim deťom.

Zuzana pôsobí na ZŠ pre žiakov sluchovým postihnutím v Bratislave ako učiteľka dramatickej výchovy, výtvarnej výchovy a výchovy umením. Jozef vyučuje na SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, kde aj vedie divadelný súbor nepočujúcich žiakov DIKO.


Nepočujúce deti, ktoré sa venujú hudbe, náš program spestria aj vystúpením. Tešíme sa na bubenícky orchester Tortola Drums pod vedením Eddyho Portellu.

Diskusia sa uskutoční v utorok 15.9. od 18:00 – 20:00 v Impact HUBe na Hviezdoslavovom námestí 20 v Bratislave. Podujatie moderuje Mirka Gúčiková, do posunkového jazyka tlmočí Milena Krajčírová. Vstup je voľný.

Diskusia je súčasťou kampane Nepočujúce dieťa, ktorej venujeme celý september. Utorkové večery patria diskusiám na témy od ranej diagnostiky a liečby, cez prístup k umeniu a vysokoškolskému vzdelaniu až po predsudky a mýty, ktoré sa s nepočujúcimi spájajú. Bližšie informácie aj o diskusiách môžete nájsť na Facebooku.

Okrem toho zbierame financie na zriadenie Prvého detského audiocentra v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici. Podporiť ho môžete tu:

Ďakujeme!


Podujatie podporili Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a GlaxoSmithKline. Ďakujeme!