A viete za čo? Za to, že sme tam panel umiestnili a chceli sme ochrániť prírodu od odpadkov! Umiestnili sme panel ani nie pred mesiacom. Kto pozná naše Všestranko - občianske združenie, vie že umiestňujeme vzdelávacie info-panely na Slovensku s cieľom informovať čo najviac ľudí o preventívnej ochrane našej prírody na Slovensku umiestnením vyzývavého info-panelu, v ktorom uvádzame ako dlho trvá rozloženie veci ktoré žiaľ bežne ľudia odhadzujú v prírode, sklo, fľaše, plechovky igelitové tašky a iné a ničia tak prírodu. V MČ Rusovce patriace Bratislave sme ho umiestnili v apríli 2016. O týždeň už došlo písomné predvolanie z Ministerstva vnútra SR. Info-panel umiestňujeme výlučne na základe písomného povolenia na osadenie od kompetentných orgánov, ktoré majú predmetný pozemok v správe. Tak tomu bolo aj tento raz a to priamo od starostu MČ a dokonca až 2 potvrdenia a súhlas. Náš skeptický článok sme napísali o tomto osadení aj na web stránke Dobrá krajina kde sme citovali okoloidúcich obyvateľov, že tam dlho nevydrží, pretože ho vandali zničia a pod. Panel zatiaľ vydržal, ibaže zlikviduje ho zdá sa samotná štátna správa, ktorej tam zjavne vadí pre absenciu povolenia. Panel osadili členovia náš OZ a dobrovoľníci bez ďalšej ľudskej a finančnej pomoci kohokoľvek z MČ a štátu. MČ neprispela na infoanel ani cent. I keď sme dostali povolenie na osadenie od vedenia MČ, chyba sa stala v tom, že zástupcovia MČ nás neinformovali, že to že miesto kde nám dali povolenie na ich pozemku je ešte naviac CHKO (chránená krajinná oblasť) a že tam musíme mať povolenie úplne iné. Áno, neznalosť zákona neospravedlňuje a pochybili sme. Ale tabuľa ktorá má informovať o tom, že táto lokalita je CHKO tam neexistuje, (§ 65 bod a to to ukladá Štátnej ochrane prírody SR bod 2 písm. l) ako poznamenal zamestnanec štátnej správy paradoxne Odboru starostlivosti o životné prostredie tiež tabuľa chýba. MČ Rusovce ak nám nechcela pomôcť získať povolenie, mohla nás aspoň upozorniť na tento fakt a upozorniť že porušujeme zákon, že ich povolenie nie je postačujúce, majú pomáhať občanom či nie?. Povolenie by sme si zaiste vypýtali od Ministerstva vnútra SR. Veď zákony sa na Slovensku musia dodržiavať. Info-tabuľa o tom že je oblasť je CHKO nie je umiestnená resp. je pravdepodobne vylomená, ale zamestnanec ktorý iniciatívne kontroloval náš ino-panel nemohol prehliadnuť že za hranicou obce, kde CHKO začína je čierna skládka. Za tú nikoho pravdepodobne nepokutujú, iba ak obec ale to by boli peniaze zo štátu. Detinsky a naivne sme si mysleli že tento info-panel pomôže a otvorí ľudom oči, presvedčí ich, aby odpadky nepohadzovali v lese teraz už v nie hocijakom ale CHKO! Namiesto toho štát SR hádže dobrovoľníkom, ochranárom a OZ polená pod nohy. Argumenty vysvetlené zamestnancom štátnej správy a objasnenie našich najlepších úmyslov, ostali nepovšimnuté, pretože ZÁKON je ZÁKON a ten je potrebné dodržiavať alebo ...aj ostatní ho dodržujú. Úradníci majú svoje tabuľky pokút a svoju prácu robia zodpovedne. Takže sa o.i. pokute nevyhneme. Zamestnanec nám navrhol súdiť sa s MČ Rusovce a vymáhať si udelenú pokutu. Je to boj s veternými mlynmi, rovnako zbytočné, pretože s nimi bola od začiatku ťažká komunikácia, akoby sme ich do toho nútili. Na info-panel nám neprispeli prisľúbenými 50 €. Chybu by si pravdepodobne nepriznali a ani svoje svoje zlyhanie. Čierne skládky v prírode ale ostávajú naďalej, štát aj keď prispel na ich odstránenie MČ dotácie je to ako kvapka v mori. Devastovanie odpadom v prírode pokračuje a je to akoby rituál, že odpadky patria do lesa. Štátni úradníci zatvárajú oči a pokutujú iba je otázne či všetkých. Pre OZ Všestranko bude pokuta likvidačná, a našu snahu nadšenie dostalo riadnu príučku a ranu. Našu činnosť budeme musieť tak ako ostatní, obmedziť iba na poukazovanie na zlyhávanie orgánov štátnej a verejnej správy pri ochrane prírody pred znečisťovaním odpadkami. Pre nás členov OZ vyvstalo z tohto prípadu známe príslovie: „Vďačnosť a pšenica iba v dobrej zemi rastú“ a na tú zem si budeme musieť ešte počkať.

5.6.2016 krátka reportáž v správach RTVS o situácii s hroziacou nám pokutou za osadený info-panel v Rusovciach a projekte Les nie je smetisko. Ďakujeme Zuzana Navrátilová za úsilie a záujem pochopiť, priblížiť celú situáciu zo všetkých strán. A ďakujeme za prejavenú podporu každému. Budeme informovať, ako celá situácia skončí.

Les nie je smetisko
Chýba ešte 1 250 €

Les nie je smetisko

Všestranko

Viete aký dlhý čas je potrebný na rozloženie odpadkov zanechaných v prírode? Pomôžte nám finančným príspevkom a naše združenie rozmiestni na Slovensku tieto skvelé vzdelávacie informačné panely. Pomôžete sebe a nasledujúcim generáciám zachovať čistú prírodu nezaťaženú odpadom.


Ak sa Vám naša práca páči zaujala Vás naša myšlienka, chcete podporiť myšlienku rozšírenia drevených info-panelov do ďalších lokalít, alebo Vám inponuje maľba panela v meste, obci, s vďakou prijmeme Váš finančný dar. Ďakujeme.

Viac info o projekte a našich aktivitách nájdete na https://www.facebook.com/vsestranko/ alebo http://www.vsestranko.sk/