Vodiaci pes je pre človeka so zrakovým postihnutím neoceniteľným pomocníkom. Pri pohľade na milého štvornohého tvora, ktorý vedie svojho pána, mnohí cítia vlnu dojatia. Často majú tendencie psa hladkať, prihovárať sa mu, či kŕmiť.

Toto správanie, ktorým verejnosť prejavuje psiemu pomocníkovi spolupatričnosť, môže mať však rušivý až negatívne dopad na prácu, ktorú v danej chvíli pes vykonáva.

Vodiaci pes oblečený do bieleho postroja v danej chvíli pracuje. Rovnako ako pracujúci človek, aj pes sa potrebuje sústrediť na svoj výkon, v jeho prípade ide o bezpečné vedenie človeka, obchádzanie prekážok. Aj na pohľad nevinné oslovenie, môže oslabiť psovu koncentráciu. Vyrušenie psieho pomocníka pri práci má priamy dopad aj na človeka so zrakovým postihnutím.

Psí pomocníci
Chýba ešte 1 080,6 €

Psí pomocníci

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Prostredníctvom psích pomocníkov vnášame do života ľudí so zrakovým, telesným, mentálnym či sluchovým znevýhodnením samostatnosť a nezávislosť. Rovnako aj radosť, pocit istoty a priateľstvo.


Vodiaci pes vie, kedy je pre jeho nevidiaceho majiteľa bezpečné prejsť (foto: Katarína Bukerová)

Pokiaľ sa chcú ľudia prihovoriť vodiacemu psovi alebo pomôcť jeho majiteľovi, je dôležité, aby ako prvého oslovili majiteľa vodiaceho psa. Mnohí držitelia vodiaceho psa sa radi zoznámia s novými ľuďmi. Netreba však brať osobne, ak človek so zrakovým postihnutím kontakt odmietne. Svojho psa pozná najlepšie.

„Ľudia nám často chcú pomôcť, ale nevedia, ako človeka s vodiacim psom sprevádzať. Volajú na psa, ťahajú ho za vôdzku. Stačí sa však opýtať a nevidiaci vám povie, ako mu treba pomôcť," vysvetľuje Michal Sihelský, ktorý vlastní vodiaceho psa menom Izzi.


Za moment vstúpenia na cestu je zodpovedný človek. Za jej prechod vodiaci pes. (foto: Katarína Bukerová)

Ďalšou neresťou verejnosti je kŕmenie vodiacich psov. „Stalo sa mi, že vo vlaku kŕmili môjho vodiaceho psa aj napriek tomu, že som nedovolila. Zneužili situáciu, keď som telefonovala," krúti hlavou nad ľudskou tvrdohlavosťou majiteľka vodiaceho psa Ria Eva Barániková.
Pokiaľ nevidiaci nevie, že jeho psa niekto na verejnosti kŕmi, pes si na to môže zvyknúť a začať aj v iných situáciách či od ďalších ľudí pýtať jedlo. Pre človeka bez zrakovej kontroly by bolo takéto správanie psieho pomocníka korigovateľné iba veľmi obtiažne.


Vodiaci pes je najväčším pomocníkom pre svojho majiteľa. Vďaka nemu nevidiaci získa slobodu a nezávislosť od vidiacich sprievodcov. (foto: Katarína Bukerová)

Dôležité je uvedomiť si, že vodiaci pes nie je obyčajným psom. Je to špeciálny pomocník, ktorý by mal byť spoľahlivý v každej situácii, nakoľko pomáha človeku s postihnutím. Preto je jeho vyrušovanie počas práce, t.j. keď je v bielom koženom postroji, viac než nevhodné.
V mene štvornohých pomocníkov a ich majiteľov vopred ďakujeme všetkým za rešpekt k tejto pracujúcej dvojici.