Vstúpili sme do roka s magickým párnym nábojom. A tiež do obdobia, kedy na Dobrej krajine začíname piaty rok. Počiatočný špurt sa u nás zmenil na prešľapovanie ne miest. V minulom roku sme získali 127,91 €, za čo sme vďační. Sústredenie na iné projekty nás odrazilo od Dobrej krajiny, no v 2020 plávame späť.

VstupKo - komunikačný software

„Pochopiť potreby ľudí s obmedzenou schopnosťou rečovej komunikácie je náročné. Cieľom projektu, ktorý sme realizovali v minulom roku, Pre Lepšie porozumenie bolo navrhnúť a vyvinúť komunikačný software určený na zlepšenie pochopenia potrieb, želaní a pocitov klientov s mentálnym znevýhodnením a so sťaženými komunikačnými schopnosťami," Aplikácia je bezplatne dostupná v obchodoch s aplikáciami.

Strecha pre Vecičky s Dušou
Chýba ešte 5 450 €

Strecha pre Vecičky s Dušou

Vstúpte

Milý dobrodarca, už dlho pátrame v zastúpení nášho Sherlocka Holmesa (Peťka s Downovým syndrómom) po ľuďoch ako si Ty. Tých, ktorí sa stávajú pre nás anjelmi a pomáhajú nám zvládnuť náročné situácie. Tých, ktorí nás povzbudzujú v práci, v rozvíjaní našich zručnosti. Tých, ktorí sa podelia a povzbudia nás aj finančnými darmi, vďaka ktorým zlepšujeme naše služby. Tých, vďaka ktorým sú dni našich kamarátov s mentálnym postihnutím naplnené. Našli sme Ťa. Ďakujeme :-)

Do testovania sme zapojili aj deti z detského domova s autistickými črtmi.

Rekonštrukcia a prístavba Vstúpte

V roku 2019 sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 400 000 € z programu IROP na rekonštrukciu a prístavbu budovy Vstúpte. V novej prístavbe nájde naša organizácia priestor pre svoje dielne. Zrekonštruovať sa má aj dvor a hlavná budova, v ktorej sa bude mimo iného stavať nový výťah. Celá budova sa tiež zateplí. Okrem stavebnej časti by sa organizácii zakúpilo nové vybavenie či pomôcky na arteterapiu, muzikoterapiu, fyzioterapiu. Súčasťou projektu je aj nákup 9-miestneho motorového vozidla upraveného na prepravu ťažko zdravotne postihnutých osôb.

Rok 2020 s dobrými predsavzatiami

V roku 2020 sa nám podarilo presťahovať chránenú dielňu do nových väčších priestorov. Po mnohých rokoch cítime, že sme získali väčšiu "vzdušnosť" pre našich zamestnancov s mentálnym postihnutím, ktorí pracujú v keramickej dielni. Zlepšením priestoru pre tvorbu chceme zlepšiť aj našu ponuku. Plánujeme kúpiť novú vypaľovaciu pec a v budúcnosti aj hrnčiarsky kruh. Sústredíme sa na prácu tak, aby naše výrobky - Vecičky s Dušou boli neodolateľné :)