Na Zakarpatsku je teraz veľmi ťažko. Veľa chorých, málo práce, chudoba.

Rodinám, ktoré pred hrozbou vojny museli utiecť z východu Ukrajiny do Užhorodu, pomáhame už päť rokov zvládnuť ich ťažkú situáciu. Tento rok je kvôli pandémii koronavírusu ešte ťažší. Rodiny žijú po presťahovaní z hotela v skromných príbytkoch a sú vďační za každú pomoc. Pomáhame s úhradou energií, liekov a zdravotných pomôcok, lekárskych výkonov i operačných zákrokov či rekvalifikáciou do potrebného zamestnania.

Obraciame sa na Vás s veľkou prosbou v mene tých, o ktorých pre ňu prosíme. Práve na Vás, ktorí nám pravidelne a dlhodobo pomáhate v pomoci rodinám s deťmi, ktoré pred hrozbou vojny museli utiecť z východu Ukrajiny do Užhorodu a sú v starostlivosti a sprevádzaní našich sestier z Kongregácie Jesu.

Susedská pomoc Ukrajine
Chýba ešte 9 769,56 €

Susedská pomoc Ukrajine

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Susedská pomoc Ukrajine)

Odchádzali narýchlo, zachraňujúc si životy pred streľbou a ohrozením. Zanechali všetko a utekali smerom na západ, do bezpečnejších regiónov. Už päť rokov žijú ďaleko od svojich domovov. Pomôžme ukrajinským utečencom.

S Božou a Vašou pomocou sme dokázali dostatočne pokryť v predchádzajúcich dvoch rokoch ich bazálne potreby - najmä úhradu liekov a zdravotných pomôcok, úhradu operačných zákrokov či lekárskych výkonov, zabezpečiť všetko potrebné pri ich sťahovaní z chladného infekčného hotela do jednoduchých príbytkov až po pomoc s úhradou energií či rekvalifikáciou do potrebného zamestnania.

Posledné mesiace však boli kruté pre celý svet a aj pre túto komunitu. Naše sestry ochoreli na Covid 19, niektoré podstúpili aj operáciu, ich rehabilitácia trvala niekoľko mesiacov. Sestry na Ukrajine a ani my na Slovensku sme nevedeli realizovať kontaktné verejné zbierky na uliciach či v kostoloch, ktorými sme mohli pomôcť týmto 32 rodinám so 74 maloletými deťmi. Na Zakarpatsku je teraz veľmi ťažko. Veľa chorých, málo práce, chudoba.

Milí priatelia, prosím, ak by ste mali akúkoľvek možnosť nám s pomocou pre tieto rodiny pomôcť, vopred Vám ďakujeme! Aj za modlitbu za celý tím na Ukrajine!